Hlavní obsah

master [ˈmɑːstə]

Podstatné jméno

  1. pán sluhy, psa ap.hist. master racenadřazená rasa hl. árijská
  2. of/at sth mistr, odborník v čem, na co v nějaké činnostiGrand mastervelmistr zednářů i šachumaster builder(hlavní) stavitel
  3. BrEučitel, profesor hl. na britské soukromé střední škole
  4. vzor, předloha pro tvorbu kopií
  5. kapitán lodi
  6. of sth magistr čehomaster's (degree)magisterský titul, titul magistra

Vyskytuje se v

administration: magistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringuMaster of Business Administration MBA

alloy: předslitinahutn. master alloy

builder: (hlavní) stavitel architekt, živnostníkmaster builder

degree: získat magisterský titul z čeho, v čemtake a master's degree in sth

mistress: kostymérka, garderobiérkawardrobe mistress

prop: rekvizitář/rekvizitářkaprops man/mistress

slave: otrokář majitel otrokaslave master

wardrobe: kostymér/kostymérkawardrobe master/mistress

magisterský: magisterské studiummaster's degree study

magistr: magistr přírodních vědMaster of Science, zkr. MSc

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

titul: magisterský/bakalářský/doktorský titulmaster's/bachelor's/doctor's degree

výchovný: výchovný poradce/výchovná poradkyněškolní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistress

vypínač: elektr. hlavní vypínačmaster switch

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent

master: být svým vlastním pánem nezávislýbe one's own master