Hlavní obsah

main [meɪn]

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. (the) mains vedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.water main(s)vodovodní řad
  2. (the) mains hl. BrEsíť elektrická ap.plug sth into the mainszapojit co do sítěmains voltagesíťové napětí

Vyskytuje se v

main: (the) mainsvedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.

mine: be minedbýt zaminovaný/podminovaný

clearance: mine clearanceodminování, odstraňování min

copper: copper mineměděný důl

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

mining: coal miningtěžba uhlí

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

ore: ore minerudný důl

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

salt: salt minesolný důl

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

transformer: mains transformersíťový transformátor

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

door: main/back doorhlavní/zadní vchod

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

worry: My main worry is ...Největší starost mi dělá ...

guess: Your guess is as good as mine.Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.

důl: surface/strip/opencast minepovrchový důl

hlavní: main coursehlavní chod/jídlo

hlubinný: underground minehlubinný důl

hrdina: main/principal characterhlavní hrdina

komunikace: main roadhlavní komunikace

mina: antipersonnel minenášlapná/protipěchotní mina

nádraží: main stationhlavní nádraží

pole: snow/mine/oil fieldsněžné/minové/ropné pole

povrchový: surface/BrE opencast/AmE strip minehorn. povrchový důl

příjem: main incomehlavní příjem

přívod: mainhlavní přívod

role: lead role, main parthlavní role

řad: water mainsvodovodní řad

sídlo: (company) main office, adresa company addresssídlo firmy

silnice: main road, dálková highway, BrE trunk roadhlavní silnice

síťový: mains voltageelektr. síťové napětí napájecí

solný: salt minesolný důl

stříbrný: silver minestříbrný důl

těžba: coal mininghorn. těžba uhlí

těžní: poppet-head, (mine) headgear, headframehorn. těžní věž

třída: hl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadwayhlavní třída

uhelný: coal mine, collieryhorn. uhelný důl

vedení: water/gas mainhlavní vodovodní/plynové vedení

věta: main/subordinate clauseling. hlavní/vedlejší věta

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

východ: main/emergency exithlavní/nouzový východ

zlatý: gold minezlatý důl i přen.

být: The sweater was mine.Ten svetr byl můj.

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

můj, má, mé, moje: a good friend of minemůj dobrý přítel

postava: main/title characterhlavní/titulní postava

ruda: ore miningtěžba rudy

těžit: extract coal, mine (for) coaltěžit uhlí

ulice: main streethlavní ulice

uranový: uranium mineuranový důl

ústřední: main idea/theme, keynote of sthústřední myšlenka čeho

strana: The pleasure is all mine.Potěšení je na mé straně.