Hlavní obsah

řad

Podstatné jméno, rod mužský

  • line, row, rankekon. šek na řadcheque to order, order checkvodovodní řadwater mains

Vyskytuje se v

řada: řadyspolečenství ranks

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

poslední: v neposlední řadělast but not least

první: v prvé řaděfirst of all

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

řada: a v neposlední řaděand last but not least

útočný: sport. útočná řadaforward/attacking/v americkém fotbalu offensive line

vstoupit: vstoupit do řad kohojoin sb's ranks

vzestupný: vzestupná řadaascending sequence

záložní: sport. záložní řadamidfield line

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

řada: rozšířit řady koho členů ap.join the ranks of sth

řada: v řadě případůin many cases

řada: Jsi na řadě.It's your go/turn.

řada: (dlouhá) řada úspěchů(continuous) series of successes

srovnat: Srovnal jsem židle do řady.I aligned the chairs.

srovnat se: srovnat se do řadyline up, form a line

stejný: ve stejné řaděin the same line

vybočit: vybočit z řadychovat se nekonformně step out of the line

vybočovat: nevybočovat z řadytoe the line

fire: voj. friendly firepalba z vlastních řad nechtěná

jobless: join the ranks of the joblessrozšířit řady nezaměstnaných

last: last but not leastv neposlední řadě

losing: losing streaksérie/řada proher, smolná série

main: water main(s)vodovodní řad

ringside: ringside seatsedadlo v první řadě

streak: winning/lucky streakřada/série úspěchů, výhry v řadě

streak: losing/unlucky streakřada neúspěchů, smolná série

unemployment: AmE unemployment lineřady nezaměstnaných, nezaměstnaní

go: It's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

turn: It's my turn now.Teď je řada na mně.

variety: for a variety of reasonsz řady důvodů