Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) (the) firstzkr. 1st(v žebříčku ap.) topza prvé ... a za druhéfirstly ... and secondlyprvní patroBrE first floor, AmE second floorprvní světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWIposkytnout komu první pomocgive sb first aid
  2. (významem) the first(nejlepší, nejvyšší) premierv prvé řaděfirst of all

Vyskytuje se v

again: once againještě jednou, znovu

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: next but onepřespříští, ob jeden

circle: dress circleprvní balkon v divadle

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

disposable: disposable needles(injekční) jehly na jedno použití

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

even: an even poundpřesně jedna libra

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

green: green shootsmladé výhonky, přen. první náznaky hospodářského zotavení

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně, nezávisle na sobě

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

lady: first ladyprvní dáma

magnitude: of the first magnitudeprvní velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitost

master: master copyhlavní/první kopie, originál záznamu, nahrávky ap.

mistress: Mistress of the Robesprvní komorná britské královny

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

once: not onceani jednou

order: equation of the first orderrovnice prvního řádu

original: práv. original jurisdictionjurisdikce v první instanci

page: page-turnerstrhující četba/kniha, kniha, která se čte jedním dechem

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

photo: photo session(jedno) focení modelky ap.

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

preference: ekon. fraudulent preferenceupřednostnění jednoho věřitele před ostatními - insolventní firmou

premier: BrE premier leagueprvní liga

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

ringside: ringside seatsedadlo v první řadě

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

secretary: First Secretary of Stateprvní náměstek předsedy vlády

seed: top seedprvní nasazený hráč turnaje

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

single: single bedpostel pro jednoho

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

spot: top spotčelní příčka, první místo

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

syringe: disposable syringestříkačka na jedno použití

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throwaway: throwaway paper cupspapírové kelímky na jedno použití

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

wallop: with one wallopjednou ranou, jedním úderem

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

first: the first few flakesprvních pár vloček

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

piece: piece of information(jedna) informace

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.

secondly: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

upon: Once upon a time ...Bylo nebylo ..., Před dávnými časy ..., Byl jednou jeden ...

week: once a weekjednou týdně

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

basket: put all one's eggs in one basketvsadit všechno na jednoho koně

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

blow: in one blowjednou ranou, rázem, šmahem

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok

fine: one fine dayjednoho krásného dne někdy v budoucnu

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)