Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) (the) firstzkr. 1st(v žebříčku ap.) topza prvé ... a za druhéfirstly ... and secondlyprvní patroBrE first floor, AmE second floorprvní světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWIposkytnout komu první pomocgive sb first aid
  2. (významem) the first(nejlepší, nejvyšší) premierv prvé řaděfirst of all

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení one and the same

čas: jednou za časonce in a while

čtvrt: první čtvrt měsícefirst quarter of the moon

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jedno: jedno a totéžthe same (thing)

jednou: ještě jednouonce again/more

jednou: ani jednounot once, not a single time

jednou: jednou za ...once a ...

máj: První májMay Day

okamžik: od prvního okamžikufrom the very first moment

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

ponožka: (jedny) ponožkya pair of socks

použití: na jedno použitídisposable

provždy: jednou provždyonce (and) for all

přečíst (si): přečíst co jedním dechemread sth at one sitting

punčocha: (jedny) punčochya pair of stockings

ráz: jedním rázemat one stroke/blow

ročně: jednou ročněonce a year

rovina: v jedné rovině s čímlevel with sth

rychlostní: první rychlostní stupeňfirst gear

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

silnice: silnice první třídyA-road

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

stupeň: vražda prvního stupněfirst degree murder

stupeň: první stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary school

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)

třída: první třída v letadle ap.first class

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

válka: hist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/II

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

za: za prvéfirst(ly)

život: jednou za životonce in a lifetime

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jedno: To je jedno.It doesn't matter.

jedno: To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.

jedny: jedny ponožkyone pair of socks

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lok: jedním lokemin one gulp

málo: Jeden z mála.One of a few.

mít: To máš jedno.It doesn't matter.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

patro: v prvním patřeon the first floor

patro: první patroBrE first floor, AmE second floor

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

poschodí: první poschodíBrE first floor, AmE second floor

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

poslech: na první poslechon first hearing

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

slepý: slepý na jedno okoblind in one eye

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

třída: cestovat první třídoutravel first class

týden: jednou/dvakrát za týdenonce/twice a week

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

z, ze: jeden z mnohaone of many

za: jednou za časonce in a while

brdo: na jedno brdo(all) very much the same, hovor. samey

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

kopyto: být na jedno kopyto stejnébe (all) very much the same

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

kus: v jednom kusepořád all the time, bez přestávky without a letup

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

pohled: láska na první pohledlove at first sight

provaz: táhnout za jeden provazpull together

ruka: informace z první rukyfirst-hand information

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.