Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Číslovka

  • o počtuonce(jedinkrát) single time(v jednom případě) one timeještě jednouonce again/moreani jednounot once, not a single timejednou za ...once a ...

Vyskytuje se v

čas: jednou za časonce in a while

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jedno: jedno a totéžthe same (thing)

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jedno: To je jedno.It doesn't matter.

jedno: To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.

brdo: na jedno brdo(all) very much the same, hovor. samey

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

again: once againještě jednou, znovu

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

disposable: disposable needles(injekční) jehly na jedno použití

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

even: an even poundpřesně jedna libra

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

much: as much againještě jednou tolik

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

number: a number of timesnejednou, poměrně hodněkrát

once: not onceani jednou

once: never onceani jednou (jedinkrát) nikdy

page: page-turnerstrhující četba/kniha, kniha, která se čte jedním dechem

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

photo: photo session(jedno) focení modelky ap.

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

preference: ekon. fraudulent preferenceupřednostnění jednoho věřitele před ostatními - insolventní firmou

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

session: photo session(jedno) focení modelky ap.

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

single: single bedpostel pro jednoho

snap: AmE in a snapv mžiku, hned, jedna dvě velice rychle

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

syringe: disposable syringestříkačka na jedno použití

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throwaway: throwaway paper cupspapírové kelímky na jedno použití

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

wallop: with one wallopjednou ranou, jedním úderem

again: Come again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

once: once a dayjednou denně

pair: a pair of shoesjedny boty

piece: piece of information(jedna) informace