Hlavní obsah

kill [kɪl]

Podstatné jméno

  1. zabití, usmrcení, skolení zvířete ap.AmE kill ratiopoměr počtu zabitých obou stran v bojiroad killsražení zvířete vozidlem na silnici, zvíře zabité/sražené vozidlem
  2. úlovek, skolená zvěř

Vyskytuje se v

dressed: být vyfiknutý, být krásně oháknutýbe dressed to kill

kill: sth přen. zmařit, zničit, zhatit co plán ap.kill (off)

outright: být na místě mrtev při nehoděbe killed outright

accidental: náhodné/neúmyslné zabitíaccidental killing

killing: hra v oslabení v hokejisport. penalty killing

penalty: hra v oslabení v hokejipenalty killing

unlawful: nezákonné zabití neúmyslné i vraždapráv. unlawful killing

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

be: Byli zabiti teroristy.They were killed by terrorists.

either: Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...If either were killed ...

shalt: Nepokradeš./Nezabiješ.Thou shalt not steal/kill.

oslabení: hra v oslabenípenalty killing

sebevražda: spáchat sebevražducommit suicide, zabít se kill osf

služba: zabit při výkonu službykilled in the line of duty

ukrátit: ukrátit si časkill time

zabití: práv. zabití v sebeobraněkilling in self-defence

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

hubit: hubit plevel/myšikill weeds/mice

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

moct: Mohli tě zabít!You could have been killed!

mstít se: Mstí se za zabití ...He is taking revenge for the killing ...

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

se, si: Zabil se.při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.

vraždit: vraždit zvířatakill animals

zabít: Byl zabit výstřelem z pušky.He was killed by a rifle shot.

zabít se: Zabil se v autě.He was killed in a car accident.

zahynout: zahynout v bojibe killed in action

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing

trop: hop nebo tropdo or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or bust

cat: Kdo je zvědavý, bude brzo starý., Kdo se moc ptá, moc se dozví.Curiosity killed the cat.