Hlavní obsah

shalt [ʃælt]

Sloveso

  • zast. uvození budoucího časuThou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.= shall