Hlavní obsah

execute [ˈeksɪˌkjuːt]

Vyskytuje se v

vykonat: execute a sentencepráv. vykonat rozsudek

popravit: He was executed for ...Byl popraven za ...