Hlavní obsah

effect [ɪˈfekt]

Vyskytuje se v

effect: effects(osobní) věci, svršky, majetek pacienta, zesnulého ap.

aphrodisiac: aphrodisiac effectsafrodiziakální účinky

bandwagon: bandwagon effectstádový efekt jednání podle ostatních

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

energizing: energizing effectpovzbuzující účinek

impact: ekon. impact effectokamžitý dopad převisu poptávky nad nabídkou

isotope: isotope effectizotopický efekt, izotopní jev

placebo: placebo effectplacebo efekt

minout se: be in vain, have no effect, plán ap. též misfireminout se účinkem

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

neblahý: have a harmful/detrimental effect on sb/sthmít neblahý vliv škodlivě působit na koho/co

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

prázdno: to no effectna prázdno bez účinku

příčina: cause and effectpříčina a následek

skleníkový: greenhouse effectskleníkový efekt

účinek: side effectsvedlejší účinky

účinkovat: take effect, droga ap. též kick inzačít účinkovat

účinnost: come into effect/force, take effectnabýt účinnosti zákon ap.

v, ve: in effectv platnosti

vedlejší: side effectsvedlejší účinky

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyznít: fall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flatvyznít naprázdno

zvláštní: special effectszvláštní efekty

pocítit: feel the effects of sthpocítit následky čeho

průvodní: nežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndromeprůvodní jev

působit: It might have a negative effect.Mohlo by to působit negativně.

scéna: special-effects scenetriková scéna

vyvolat: produce side effectsvyvolat vedlejší účinky