Hlavní obsah

zvláštní

Přídavné jméno

  1. (divný) strange, curious, funny, odd, peculiar(nezvyklý) unusualhovor. weirdzast. queer
  2. (specifický) special, specificzvláštní efektyspecial effectsvoj. zvláštní jednotkyspecial forceszvláštní školaBrE special school
  3. (mimořádný) (e)special, exceptional, particularnic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutzvláštní vydání novin ap.special issue, extrazvláštní povoleníspecial permission
  4. (samostatný) separate(vlastní) own(navíc) extrazvláštní vchodseparate entrance

Vyskytuje se v

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

ocitnout se: Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.We find ourselves in a strange situation.

ten, ta, to: To je zvláštní.It is strange.

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

effect: special effectszvláštní efekty

envoy: special envoy, envoy extraordinaryzvláštní vyslanec

feature: run a feature on sthotisknout (zvláštní) článek o čem noviny

preferential: give preferential treatment to sbzvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péči

roving: roving reporterzvláštní zpravodaj vysílaný do míst zajímavých událostí

school: BrE special schoolzvláštní škola

special: special agentzvláštní zástupce

special: special envoyzvláštní vyslanec

special: special editionzvláštní vydání

special: special permitzvláštní povolení

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

nothing: It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.

something: There was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.