Hlavní obsah

extra [ˈekstrə]

Příslovce

  • hovor.zvlášť, mimořádně, extra jakhl. jako zdůraznění před přídavným jménem či zájmenemI tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

Vyskytuje se v

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek