Hlavní obsah

extra [ˈekstrə]

Příslovce

  • hovor.zvlášť, mimořádně, extra jakhl. jako zdůraznění před přídavným jménem či zájmenemI tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

Vyskytuje se v

mile: vyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o cogo the extra mile for sth

optional: výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatekoptional extra(s)

extra: dodatečné poplatky, přirážka k základní ceněextras