Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) thing, object(určitého druhu) article
  2. věci (majetek) thingsvěci hovor. stuffvěci (oblečení) clothesosobní věcipersonal things
  3. (skutečnost) thing(fakt) fact
  4. (událost) thing, eventDěly se divné věci.Strange things were happening.
  5. (záležitost) business, affair, issue(problém) matter, problem(otázka) question(podstata) point(právní) case(v úředních dopisech) reTo není jejich věc.It's not their concern/none of their business.To je jeho věc.That's his business.To je věc názoru.It's a matter of opinion.věc ctimatter/point of honour/AmE honorjít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

Vyskytuje se v

jít: Jdi na to/věc.Go for it.

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. know the ropes, be in the know

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

jeho: To je jeho věc.That's his business.

ostatní: a ostatní věciand other things

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

sbalit: sbalit si věci před odjezdem ap.pack up (one's things)

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

jméno: nazývat věci pravými jménycall a spade a spade

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight