Hlavní obsah

problem [ˈprɒbləm]

Vyskytuje se v

hand: (problem) in handaktuální (problém)

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

everyday: everyday problemskaždodenní problémy

heart: heart problemssrdeční potíže

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

liquidity: liquidity problemsproblémy s likviditou

respiratory: respiratory problemsdýchací obtíže

teenage: teenage problemsproblémy mladistvých

tractable: tractable problemssnadno zvladatelné problémy

be: There is a problem here.Je tu problém.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.