Hlavní obsah

heart [hɑːt]

Podstatné jméno

 1. at heart v jádru, v podstatě o osobě
 2. have sth at heart ležet co na srdci komu
 3. break sb's heart kniž.zlomit srdce komu nešťastnou láskou
 4. by heart zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se
 5. change of heart změna názoru k nějaké události nebo situaci
 6. to one's heart's content kolik je libo, co hrdlo ráčí, do sytosti
 7. Cross my heart. Na mou duši. čestné slovo
 8. from the (bottom of one's) heart od srdce, z hloubi duše, upřímně
 9. give sb heart dodat odvahy komu
 10. not have the heart nemít to srdce něco udělat
 11. lose heart klesat na mysli, zoufat si, ztrácet elán
 12. sb's heart is in his/her mouth srdce v krku trémou ap.
 13. set one's heart on sth (za)toužit po čem
 14. wear one's heart on one's sleeve být co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani
 15. take heart from sth čerpat z čeho odvahu a naději

Vyskytuje se v

bleeding heart: bleeding-heartfalešně lidumilný nesnažící se však pomoci

bottom: from the bottom of one's heartz celého srdce, z hloubi srdce, upřímně

eat: eat one's heart outužírat se, trápit se smutkem ap.

gladden: gladden sb's heartzahřát u srdce koho

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

gold: have a heart of goldmít zlaté srdce, být dobrák od kosti

pierce: pierce sb's heartchytit u srdce koho

sleeve: wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani, neskrývat své city

ad: lonely hearts adseznamovací inzerát

attack: heart attacksrdeční záchvat, infarkt

beat: heart beattlukot srdce

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

condition: heart conditionsrdeční choroba

congenital: congenital heart defectvrozená srdeční vada

congestive: congestive heart failureměstnavá srdeční slabost

content: to one's heart's contentpodle libosti, do sytosti

disease: heart diseasesrdeční choroba

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

lonely hearts: lonely hearts (section)přen. osamělá srdce, hovor. seznamka, seznámení inzeráty, seznamovací inzeráty rubrika

massive: massive heart attacktěžký infarkt

murmur: heart/pulmonary murmursrdeční/plicní šelest

rate: heart ratetepová frekvence

soft: have a soft heartmít měkké srdce, být soucitný

stout: stout heartrozhodnost, odvaha

strike: strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho

surgeon: heart surgeonkardiochirurg

young: young at heartmladý duchem

ace: ace of heartssrdcové eso

brát si: brát si co k srdcitake sth to heart

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

duše: v hloubi/skrytu dušeat the bottom of one's heart, deep inside/down

frekvence: med. tepová frekvenceheart rate

infarkt: dostat infarkthave a heart attack

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

pohoda: duševní pohodapeace of mind, heart's ease

předsíň: anat. levá srdeční předsíňleft atrium (of the heart)

rytmus: biol. srdeční rytmusheart rhythm

sedma: srdcová sedmaseven of hearts

selhání: med. selhání ledvin/srdcekidney/heart failure

srdce: med. transplantace srdceheart transplant surgery

srdce: obměkčit čí srdcesoften sb's heart

srdeční: med. srdeční infarktheart attack

sval: srdeční svalheart muscle

šelest: šelest na srdciheart murmur

vskrytu: vskrytu dušedeep in one's heart

záchvat: med. srdeční záchvatheart attack

zpytovat: zpytovat svědomísearch one's conscience/heart

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

rvát: To mi rve srdce.That breaks my heart.

sedmička: sedmička hercová kartyseven of hearts

srdce: ve tvaru srdceheart-shaped

tlouct: Tluče mu srdce?Is his heart beating?

učit se: učit se co nazpaměťmemorize sth, learn sth by heart

dlaň: mít srdce na dlanito wear one's heart on one's sleeve

jazyk: být co na srdci, to na jazykuwear one's heart on one's sleeve, always speak one's mind

klesat: klesat na myslilose heart

lamač: lamač (ženských) srdcíheartbreaker, idol heart-throb

mysl: klesat na myslilose one's heart

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

srdce: mít zlaté srdcehave a heart of gold

srdce: zlomit komu srdcebreak sb's heart

tělo: tělem i dušíbody/heart and soul

vylít: vylít si srdcepour out one's heart

zahořet: zahořet láskou ke komulose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sb

zahřát: zahřát koho u srdcegladden sb's heart

zlomit: zlomit srdce komubreak sb's heart

zvon: mít srdce jako zvonhave a heart as strong as steel