Hlavní obsah

heart [hɑːt]

Podstatné jméno

 1. at heart v jádru, v podstatě o osobě
 2. have sth at heart ležet co na srdci komu
 3. break sb's heart kniž.zlomit srdce komu nešťastnou láskou
 4. by heart zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se
 5. change of heart změna názoru k nějaké události nebo situaci
 6. to one's heart's content kolik je libo, co hrdlo ráčí, do sytosti
 7. Cross my heart. Na mou duši. čestné slovo
 8. from the (bottom of one's) heart od srdce, z hloubi duše, upřímně
 9. give sb heart dodat odvahy komu
 10. not have the heart nemít to srdce něco udělat
 11. lose heart klesat na mysli, zoufat si, ztrácet elán
 12. sb's heart is in his/her mouth srdce v krku trémou ap.
 13. set one's heart on sth (za)toužit po čem
 14. wear one's heart on one's sleeve být co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani
 15. take heart from sth čerpat z čeho odvahu a naději

Vyskytuje se v

bleeding heart: bleeding-heartfalešně lidumilný nesnažící se však pomoci

bottom: from the bottom of one's heartz celého srdce, z hloubi srdce, upřímně

eat: eat one's heart outužírat se, trápit se smutkem ap.

gladden: gladden sb's heartzahřát u srdce koho

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

gold: have a heart of goldmít zlaté srdce, být dobrák od kosti

heart: heartsherce, srdce barva

pierce: pierce sb's heartchytit u srdce koho

sleeve: wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani, neskrývat své city

ad: lonely hearts adseznamovací inzerát

attack: heart attacksrdeční záchvat, infarkt

beat: heart beattlukot srdce

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

condition: heart conditionsrdeční choroba

congenital: congenital heart defectvrozená srdeční vada

congestive: congestive heart failureměstnavá srdeční slabost

content: to one's heart's contentpodle libosti, do sytosti

disease: heart diseasesrdeční choroba

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

lonely hearts: lonely hearts (section)přen. osamělá srdce, hovor. seznamka, seznámení inzeráty, seznamovací inzeráty rubrika

massive: massive heart attacktěžký infarkt

murmur: heart/pulmonary murmursrdeční/plicní šelest

rate: heart ratetepová frekvence

soft: have a soft heartmít měkké srdce, být soucitný

stout: stout heartrozhodnost, odvaha

strike: strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho

surgeon: heart surgeonkardiochirurg

young: young at heartmladý duchem

ace: ace of heartssrdcové eso

brát si: take sth to heartbrát si co k srdci

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

duše: at the bottom of one's heart, deep inside/downv hloubi/skrytu duše

frekvence: heart ratemed. tepová frekvence

infarkt: have a heart attackdostat infarkt

naučit se: learn sth by heart, memorize sthnaučit se nazpaměť

pohoda: peace of mind, heart's easeduševní pohoda

předsíň: left atrium (of the heart)anat. levá srdeční předsíň

rytmus: heart rhythmbiol. srdeční rytmus

sedma: seven of heartssrdcová sedma

selhání: kidney/heart failuremed. selhání ledvin/srdce

srdce: heart transplant surgerymed. transplantace srdce

srdeční: heart attackmed. srdeční infarkt

sval: heart musclesrdeční sval

šelest: heart murmuršelest na srdci

vskrytu: deep in one's heartvskrytu duše

záchvat: heart attackmed. srdeční záchvat

zpytovat: search one's conscience/heartzpytovat svědomí

jádro: heart of the matter, sum and substancejádro věci

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

proniknout: get to the heart of the matterproniknout k podstatě věci

rvát: That breaks my heart.To mi rve srdce.

sedmička: seven of heartssedmička hercová karty

tlouct: Is his heart beating?Tluče mu srdce?

učit se: memorize sth, learn sth by heartučit se co nazpaměť

dlaň: to wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani

jazyk: wear one's heart on one's sleeve, always speak one's mindbýt co na srdci, to na jazyku

klesat: lose heartklesat na mysli

lamač: heartbreaker, idol heart-throblamač (ženských) srdcí

mysl: lose one's heartklesat na mysli

poklesnout: lose heartpoklesnout na mysli

tělo: body/heart and soultělem i duší

vylít: pour out one's heartvylít si srdce

zahořet: lose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sbzahořet láskou ke komu

zahřát: gladden sb's heartzahřát koho u srdce

zlomit: break sb's heartzlomit srdce komu

zvon: have a heart as strong as steelmít srdce jako zvon