Hlavní obsah

naučit se

Dokonavé sloveso

  • (osvojit si vědomosti ap.) co learn (to do) sth(pochytit) pick up(zapamatovat si) retain(osvojit si) acquire sth(roli) study sthAngličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.Naučil se plavat.He learned to swim.naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

Vyskytuje se v

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer

learn: (na)učit se nazpaměť colearn sth by heart

rote: naučit se mechanickylearn by rote

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth