Hlavní obsah

naučit

Dokonavé sloveso

  1. (předat vědomosti) co koho teach sb sthKdo tě to naučil?Who taught you that?
  2. (přivyknout) train
  3. expr.(dát co proto) koho teach sb (a lesson)

Vyskytuje se v

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

pokud: Pokud se to nenaučí ...Unless she learns it ...

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer

handle: zjistit/naučit se jak na coget a handle on sth

learn: (na)učit se nazpaměť colearn sth by heart

rote: naučit se mechanickylearn by rote

practice: Je to otázka cviku., To se dá naučit.It comes with practice.

teach: Naučil mě jezdit na kole.He taught me (how) to ride a bicycle.

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?