Hlavní obsah

teach [tiːtʃ]

Slovesopt&pp taught

  1. sb (to do) sth (na)učit koho co/čemu číst, šít ap.He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.
  2. (sb) sth, sth (to sb) vyučovat (koho) co ve škole

Vyskytuje se v

post: místo učitele, učitelské místoteaching post

self-taught: hráč samoukself-taught player

teach: Naučil mě jezdit na kole.He taught me (how) to ride a bicycle.

dát: dát lekci komuteach sb a lesson

didaktický: didaktické pomůckyteaching aids

fakultní: fakultní nemocniceUniversity/teaching/College Hospital

pomůcka: učební pomůckyteaching aids

sbor: učitelský sbor(teaching) staff

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

samouk: být samoukbe self-taught

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

učitelský: učitelský sborteaching staff

výuka: rozšířená výuka jazykůextensive language teaching

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her gruel

lesson: dát lekci komu, dát na pamětnou komuteach sb a lesson