Hlavní obsah

teaching [ˈtiːtʃɪŋ]

Vyskytuje se v

teaching: teachingsof sb on sth učení koho o čem filozofické ap.

post: teaching postmísto učitele, učitelské místo

self-taught: self-taught playerhráč samouk

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

dát: teach sb a lessondát lekci komu

didaktický: teaching aidsdidaktické pomůcky

fakultní: University/teaching/College Hospitalfakultní nemocnice

pomůcka: teaching aidsučební pomůcky

sbor: (teaching) staffučitelský sbor

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?

samouk: be self-taughtbýt samouk

učení: the teachings of JesusJežíšovo učení

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

učitelský: teaching staffučitelský sbor

výuka: extensive language teachingrozšířená výuka jazyků

živit se: She makes a/her living by teaching.Živí se učením.

lekce: teach sb a lessondát/udělit komu lekci

proto: give sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lessondát komu co proto

lesson: teach sb a lessondát lekci komu, dát na pamětnou komu