Hlavní obsah

proto

Příslovce

  1. (v odkazu na důvod, příčinu)proto, abyin order to, so that, so as touž proto, že ...if only because
  2. co proto expr.(důkladný trest ap.) what for, going-overco proto expr.(vynadáno) bawling out
  3. ale proto, proto přece (nicméně) (but) that's no reason why

Částice

  • No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

Vyskytuje se v

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

pasting: take a pastingdostat co proto, být ostře zkritizován

Slavic: Proto-Slavicpraslovanština

why: that is whyproto

teach: teach sb a lessondát komu za vyučenou,dát komu co proto, dát komu lekci

what: give sb what fordát komu co proto, vytmavit to komu vynadat ap.