Hlavní obsah

proto

Příslovce

  1. (v odkazu na důvod, příčinu)proto, abyin order to, so that, so as touž proto, že ...if only because
  2. co proto expr.(důkladný trest ap.) what for, going-overco proto expr.(vynadáno) bawling out
  3. ale proto, proto přece (nicméně) (but) that's no reason why

Částice

  • No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

Vyskytuje se v

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

proto: No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

battering: dostat co proto/řádně zabrattake a battering

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

fact: proto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, žein view of the fact that

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

pasting: dostat co proto, být ostře zkritizovántake a pasting

Slavic: Proto-Slavicpraslovanština

why: protothat is why

teach: dát komu za vyučenou,dát komu co proto, dát komu lekciteach sb a lesson

what: dát komu co proto, vytmavit to komu vynadat ap.give sb what for