Hlavní obsah

what [wɒt unstressed wət]

Zájmeno

  1. co, jaký, který v otázceWhat do you want?Co chceš?What time is it?Kolik je hodin?What is she like?Jaká je?What is your size?Jakou máš velikost?
  2. to je ale, jaký co zdůrazněníWhat a pity/shame!To je ale škoda!Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

Spojka

  1. co, jaký spojkaI want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.
  2. (to) coWhat I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...
  3. tolik, kolikThey had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

Citoslovce

  1. What? co?, no? vybídnutí k hovoru
  2. What! Cože?, Vážně?, Fakt? vyjadřuje překvapení

Vyskytuje se v

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

heck: what the heckale co, vzal to čert

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

up: What's up?Co se děje?, Co je?, Co se stalo?

what: What?co?, no? vybídnutí k hovoru

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

on: What's on?Co dávají?

picture: What's in the picture?Co je na obrázku?

pity: What a pity!To je ale škoda!

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

right: By what right?Jakým právem?

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

should: What should I do?Co mám dělat?

suggest: What do you suggest?Co navrhujete?

supposed: What am I supposed to do?Co mám dělat?

talk: What are you talking about?O čem to mluvíš?

that: What is that you are reading?Co to čteš?

thing: What a poor thing!Chudáček!, Chudinka!

time: What time is it?Kolik je hodin?

use: What's the use?Jaký to má smysl?, A co z toho?

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

what's: hovor. What's up?Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?