Hlavní obsah

what [wɒt unstressed wət]

Zájmeno

  1. co, jaký, který v otázceWhat do you want?Co chceš?What time is it?Kolik je hodin?What is she like?Jaká je?What is your size?Jakou máš velikost?
  2. to je ale, jaký co zdůrazněníWhat a pity/shame!To je ale škoda!Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

Spojka

  1. co, jaký spojkaI want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.
  2. (to) coWhat I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...
  3. tolik, kolikThey had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

Citoslovce

  1. What? co?, no? vybídnutí k hovoru
  2. What! Cože?, Vážně?, Fakt? vyjadřuje překvapení

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

do: what sb/sth is doingco dělá kdo kde

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

heck: what the heckale co, vzal to čert

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

say: Say what?Cože? nevěřícně na sdělení ap.

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

up: What's up?Co se děje?, Co je?, Co se stalo?

up: What's up?Jak to jde?/se vede?

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What are you doing?Co (to) děláš?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

do: What did you say?Co jsi říkal?

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

like: What does she look like?Jak vypadá?

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

look: What are you looking for?Co hledáš?

look: What does he look like?Jak vypadá?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

mean: What do you mean by it?Co tím myslíte?

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

movie: What's on at the movies?Co dávají v kině?

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

next: What's next?Co bude dál?

on: What's on?Co dávají?

picture: What's in the picture?Co je na obrázku?

pity: What a pity!To je ale škoda!

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

right: By what right?Jakým právem?

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

should: What should I do?Co mám dělat?

suggest: What do you suggest?Co navrhujete?

supposed: What am I supposed to do?Co mám dělat?

talk: What are you talking about?O čem to mluvíš?

that: What is that you are reading?Co to čteš?

thing: What a poor thing!Chudáček!, Chudinka!

time: What time is it?Kolik je hodin?

time: (At) what time?V kolik hodin?