Hlavní obsah

whatever [wɒtˈevə or wət-]

Zájmeno

  • co to (vlastně)? důraz, překvapeníWhatever can he mean?Co vlastně myslí?

Příslovce

Vyskytuje se v

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

whatever: Whatever doubts you have.Ať máte jakékoli pochybnosti.