Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) behind(dále než) past(jistou vzdálenost) afterza mostempast the bridgeza rohem(a)round the corner(až) za hranicí čehobeyond sthmít za seboube through sth
 2. přen.(vyjádření podpory)
 3. (v dané době) in(během) during(vlády) underza válkyduring the war
 4. (frekvence,opakování) a(celé období) over(opakovaně v rozmezí) withintřikrát za denthree times a dayjednou za časonce in a whileza poslední týdenover the past week
 5. (jak dlouho) in(poté) laterBude tu za chvíli.He'll be here in a minute.od zítřka za týdentomorrow week
 6. (posloupnost) after(neustále) byza sebou(v řadě) in a row, (ve sledu) in succession, (opakovaně) times over
 7. (koupě, odměna) for(cena kusu) at(utratit) on(na jednotku,osobu) perKoupil to za stovku.He bought it for a hundred.Děkuji za ...Thank you for ...Kolik je to za noc?How much is it per night?
 8. (vzadu, dozadu) afterŠel za mnou.He followed me.
 9. (pozadu) behind
 10. (uchopit ap.) by(zatahat) atChytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.držet se za rucehold hands, go hand in hand
 11. (dokud ještě) when, while(podmínky) underza jistých okolnostíunder certain circumstancesza každého počasíin all weathers, come rain or shine
 12. (účel) forStojí to za vidění.It is worth seeing.
 13. (ve výčtu)za prvéfirst(ly)za druhésecondly

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet co be up to sth

cena: za rozumné/dostupné cenyat reasonable/affordable prices

cena: (nabízený) za příznivou cenukeenly priced

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

cena: za cenu čehoat the cost of sth

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

čas: jednou za časonce in a while

čtvrtý: za čtvrté ve výčtufourth(ly)

den: dvakrát za dentwice a day

doprovod: za doprovodu čehoto the accompaniment of sth

druhý: za druhé ve výčtusecond(ly)

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hodina: za hodinupřijít ap. in an hour, stát ap. per hour

hodina: za půl hodinyin half an hour

hodina: za čtvrt hodinyin a quarter of an hour

hodnota: za tržní hodnotuat market value

hranice: za hranicemibeyond the borders, v zahraničí abroad

chvíle: za chvíliin a moment, shortly

jednou: jednou za ...once a ...

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

jméno: jméno za svobodna, dívčí jménomaiden name

kultura: vyrazit (si) za kulturouget some culture

kus: ekon. cena za kus ...price per unit ..., na cenovce ap. ... each

let: za/v letuin flight, během during the flight

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

měsíc: dvakrát za měsíctwice a month

mít: mít už za sebou cobe through sth

mít: mít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

mít: mám za to, že ...I think that ...

následek: mít za následek coresult in sth

následující: za sebou/po sobě následujícísuccessive, consecutive, sequent

něj: od/za nějfrom/for him

nezávislost: hist. Válka za nezávislost americkáWar of Independence

nic: hovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way

obzor: na obzoru/za obzoremon/beyond the horizon

odliv: za odlivuat low tide, při poklesu on the ebb

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

okolnost: za daných okolnostíunder given circumstances

osvobození: Organizace za osvobození PalestinyPalestine Liberation Organization

padnout: padnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth

pátý: za páté ve výčtufifth(ly)

počasí: za každého počasíin all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shine

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pro: pro mě zafor all I care

prohlásit: prohlásit koho za mrtvéhopronounce sb dead

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

první: za prvé ... a za druhéfirstly ... and secondly

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

přeprava: náklady za přepravutransportation costs

příjmení: příjmení za svobodnamaiden name

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

příliv: za přílivuat high tide

přítomnost: za přítomnosti kohoin the presence of sb

pult: za pultembehind the counter

roh: za rohemround the corner

roh: odbočit za rohturn the corner

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

samozřejmý: považovat co za samozřejmétake sth for granted

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

střídat se: střídat se za volantemtake turns at the wheel

svatý: být prohlášen za svatéhobe sanctified

světlo: za (denního) světlaby daylight

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

třetí: za třetí ve výčtuthird(ly)

tvarovaný: tvarovaný za studenacold-formed

účast: za (osobní) účasti kohoin the presence, osobností ap. with the attendance of sb

účast: za účasti koho aktivníwith the participation of sb

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

usednout: usednout za volantget behind the wheel

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

válcovaný: válcovaný za tepla/studenahot-rolled/cold-rolled

volant: sedět/být za volantembe at/behind the steering wheel

vzor: sloužit za vzorserve as an example

zahrada: zahrada za domemBrE back garden, AmE backyard

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zenit: být za zenitembe past one's prime

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zvážení: stát za zváženíbe worth considering

zvýhodněný: za zvýhodněnou cenuat a reduced price

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

den: Co je dnes za den?What day is it today?