Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • (the) thirdzkr. 3rdza třetí ve výčtuthird(ly)ling. třetí stupeň přídavného jménasuperlativecestovat třetí třídoutravel third-class

Vyskytuje se v

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

mocnina: třetí mocninacube, third power

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninasquare/cube/fourth root

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

pětina: tři pětinythree fifths

říše: hist. Třetí říše nacistické NěmeckoThird Reich

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

tři: Tři královéthe three Magi, den, svátek Epiphany

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

dělit: devět děleno třeminine divided by three

doběhnout: Doběhl (jako) třetí. umístil seHe finished third.

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

konec: třetí od koncethird from the end

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

o: o půl třetíat half past two

odpoledne: ve tři odpoledneat three p.m.

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

semafor: Na třetích semaforech odbočte doleva.Turn right at the third (traffic) lights.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

course: večeře o třech chodechthree-course supper

degree: popálenina třetího stupněmed. third-degree burn

father: otec tří dětífather of three

house: dům se třemi ložnicemithree-bedroom house

meal: jídlo o třech chodechthree-course meal

narrator: vypravěč v první/ve třetí osoběfirst-/third-person narrator

place: sázka na umístění mezi prvními třemi v dostihuplace bet

p.m.: ve tři odpoledne, v 15 hodinat 3 p.m.

safe: Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.Our team made the game safe with the third goal.

superlative: superlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcíling. the superlative form

third-class: diplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzitthird-class degree

three: matka (od) tří dětímother of three

whammy: tři pohromy najednoutriple whammy

wise: tři královéthe Three Wise Men

all: Skóre je tři tři.The score is three all.

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

at: ve tři hodinyat three o'clock

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

point: pět celých třifive point three

power: pět na třetí5 to the power of 3

quarter: tři čtvrtě na desetquarter to ten

to: tři čtvrtě na šestquarter to six

třetí: za třetí ve výčtuthird(ly)