Hlavní obsah

třikrát

Číslovka

  • three timeszast. thrice(trojnásobně) threefold(větší ap.) triple sthtřikrát tolikthree times as much/many, threefold

Vyskytuje se v

denně: třikrát denněthree times a day

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

pětina: tři pětinythree fifths

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

tři: Tři královéthe three Magi, den, svátek Epiphany

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

dělit: devět děleno třeminine divided by three

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

nula: Vyhráli tři nula.They won three nil., AmE They won three nothing.

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

odpoledne: ve tři odpoledneat three p.m.

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

za: třikrát za denthree times a day

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

act: play in three actshra o třech dějstvích

course: three-course suppervečeře o třech chodech

father: father of threeotec tří dětí

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

three: mother of threematka (od) tří dětí

whammy: triple whammytři pohromy najednou

wise: the Three Wise Mentři králové

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

make up: The group is made up of three ...Skupina je tvořena třemi/sestává ze tří ...

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

point: five point threepět celých tři

quarter: (a) quarter to tentři čtvrtě na deset

quarter: AmE It's a quarter of four/five.Je tři čtvrtě na čtyři/pět.

time: three times a weektřikrát týdně

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest

cheer: three cheers for sbtřikrát hurá komu