Hlavní obsah

three [θriː]

Číslovka

  • třigirl of threetříletá holčičkamother of threematka (od) tří dětí

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

third-degree: výslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslechthird degree

third party: (jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištěníthird-party

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

bedroom: třípokojový/čtyřpokojový byttwo-bedroom/three-bedroom flat

course: večeře o třech chodechthree-course supper

degree: popálenina třetího stupněmed. third-degree burn

digit: trojciferné/trojmístné číslothree digit number

dimensional: trojrozměrnýthree-dimensional

father: otec tří dětífather of three

figure: jednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.in single/double/three figures

flat: třípokojový bytthree-room flat

house: dům se třemi ložnicemithree-bedroom house

last: třetí/čtvrtý od koncelast but two/three

meal: jídlo o třech chodechthree-course meal

molar: osmička zub moudrostithird molar

narrator: vypravěč v první/ve třetí osoběfirst-/third-person narrator

propeller: třílistá/čtyřlistá vrtulethree/four-bladed propeller

safe: Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.Our team made the game safe with the third goal.

sloth: lenochod tříprstý/dvouprstýthree-toed/two-toed sloth

star: tříhvězdičkový hotelthree star hotel

suit: trojdílný oblekthree-piece suit

third: potřetí(for) the third time

third-class: diplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzitthird-class degree

three: matka (od) tří dětímother of three

volume: třísvazkovýin three volumes

wise: tři královéthe Three Wise Men

woodpecker: datlík tříprstýthree-toed woodpecker

all: Skóre je tři tři.The score is three all.

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

at: ve tři hodinyat three o'clock

cast away: Na moři ztroskotali tři muži.Three men were cast away at sea.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

make up: Skupina je tvořena třemi/sestává ze tří ...The group is made up of three ...

month: tříměsíční kurzthree-month course

much: Vydělává třikrát tolik co ty.He earns three times as much as you do.

point: pět celých třifive point three

time: třikrát týdněthree times a week

cheer: třikrát hurá komuthree cheers for sb

číslo: trojmístné číslothree-digit number

čtyřpokojový: čtyřpokojový bytthree-bedroom flat/AmE apartment

denně: třikrát denněthree times a day

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

mocnina: třetí mocninacube, third power

pětina: tři pětinythree fifths

povinný: povinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability

rodina: tříčlenná rodinafamily of three

říše: hist. Třetí říše nacistické NěmeckoThird Reich

souprava: sedací soupravalounge/trojdílná three piece suite, seating group

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

trojka: (jet) na trojku(drive) in third gear

třetí: za třetí ve výčtuthird(ly)

třetice: do třetice všeho dobréhothird time lucky

tři: Tři královéthe three Magi, den, svátek Epiphany

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktthree-quarter time

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

bota: troje botythree pairs of shoes

byt: třípokojový bytthree-room flat

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

dělit: devět děleno třeminine divided by three

doběhnout: Doběhl (jako) třetí. umístil seHe finished third.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

konec: třetí od koncethird from the end

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

nula: Vyhráli tři nula.They won three nil., AmE They won three nothing.

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

odpoledne: ve tři odpoledneat three p.m.

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

prostorový: prostorový modelthree-dimensional model

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

semafor: Na třetích semaforech odbočte doleva.Turn right at the third (traffic) lights.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

za: třikrát za denthree times a day

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

over: dvakrát/třikrát dokola/za seboutwice/three times over