Hlavní obsah

month [mʌnθ]

Podstatné jméno

  • měsíc obdobíearlier this monthzačátkem tohoto měsícethree-month coursetříměsíční kurzmonth-on-monthmeziměsíčně, meziměsíční změna ap.

Vyskytuje se v

flavour: flavour of the month(velmi) populární, zrovna letící

long: a month-longměsíční

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

behind: We are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

early: early next monthzačátkem příštího měsíce

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

pregnant: She is six months pregnant.Je v šestém měsíci.

měsíc: dvakrát za měsíctwice a month

měsíčně: dvakrát měsíčnětwice a month

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

operovat: Minulý měsíc mi operovali koleno.I had a knee operation last month.

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month