Hlavní obsah

early [ˈɜːlɪ]

Přídavné jméno-lier, -liest

  1. (před)časný, brzký dřívější, než je obvykléI have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.take early retirementjít do předčasného důchoduearly goingpočátek, úvodní/raná fáze procesu ap.in the early goingzpočátku, v úvodu, zkraje
  2. časný, jsoucí v začátku čeho časověin the early 90sna začátku 90. letmake an early startvyrazit velmi brzy
  3. jsoucí před stanovenou dobouYou are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.
  4. první, raný v průběhu vývojeBrE early manpračlověk hominid - předchůdce dnešního člověka
  5. raný ovoce ap.

Fráze

  1. as early as již překvapivě brzy

Vyskytuje se v

bird: early birdranní ptáče, včasný příchozí kdo přijde dost brzy

earliest: at the earliestnejdříve ne před danou dobou

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

day: early dayszačátek, počátky

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

retirement: early retirementpředčasný odchod do důchodu

riser: early riserranní ptáče kdo rád vstává brzy

winter: early winterzačátek zimy

youth: early youthrané mládí

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

ninety: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

should: You should have come earlier.Měl jsi přijít dříve.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

časně: časně ránoearly in the morning

dětství: rané dětstvíbabyhood, nemluvněte infancy, early childhood

devadesátý: začátkem devadesátých letin the early nineties

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

předčasný: předčasné volbyearly election, hl. nečekané snap election

ranní: ranní ptáčeearly riser/bird

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

včasný: systém včasného varováníearly-warning system

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

vypsat: polit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) election

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

brzy: vstát brzo ránoget up early in the morning

brzy: brzy na jařein early spring

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

počátkem: počátkem příštího týdneearly next week

počátkem: počátkem jarain early spring, early in the spring

ráno: z rána, po ránuearly in the morning, in the early morning

ráno: časné ránoearly morning

ráno: časně ránoearly in the morning

raný: jeho raná dílahis early works

stadium: rané stadiumearly stage

věk: v útlém věkuat an early age

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vstávat: Zítra brzy vstávám.I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.We will set out early in the morning.

začátek: na začátku 90. letin the early 90s

začátkem: začátkem příštího měsíceearly next month

zima: na začátku zimyin early winter

zrána: brzy zránaearly in the morning

ptáče: být ranní ptáče osobabe an early riser

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.