Hlavní obsah

brzy, brzo

Příslovce

  1. (zakrátko) soon, shortly(zanedlouho) in a short timebrzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sthjiž brzy už užany minute now
  2. (časně) earlykniž. betimesJeště je brzy.It's too early.vstát brzo ránoget up early in the morningbrzy na jařein early spring

Vyskytuje se v

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

poznat: Brzy poznal, že ...He soon discovered that ...

proslavit se: Brzy se proslavil.He soon rose to fame.

vstát: vstát brzy/pozděget up early/late

vstávat: Zítra brzy vstávám.I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.We will set out early in the morning.

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

zrána: brzy zránaearly in the morning

zvyknout: Na to si brzy zvykneš.You will soon get used to it.

early: get up earlyvstávat brzy

early: make an early startvyrazit velmi brzy

ere: ere longbrzy, zanedlouho, zakrátko

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

soon: all too soonaž příliš brzy

early: I have an early morning tomorrow.Zítra brzy vstávám.

early: You are early.Jdeš brzy., Jsi tu dřív. před začátkem ap.

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

see: see you soonbrzy nashle

soon: See you soon.Brzy na shledanou.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

well: Get well soon!Brzy se uzdrav.

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.