Hlavní obsah

well [wel]

Příslovcebetter, best

 1. dobřeI don't know him well.Moc dobře ho neznám.
 2. (po)řádně, důkladnědo sth well(u)dělat co (po)řádně
 3. think well of sbmít vysoké mínění o komspeak well of sbpochvalně mluvit o kom
 4. dost, hodně, řádněpřed předložkou jako zdůrazněníwell before sthdlouho před čímwell awaydost dalekodo sth well in advance(u)dělat co dlouho dopředu
 5. rozhodně, skutečnězdůraznění některých přídavných jmenIt's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.
 6. lehce, klidně, bez problému
 7. tak(že), tedy, nuže uvozeníWell, we can start.(Takže) můžeme začít.Well then?Tak co? jak to bude ap.
 8. no, takpři změně tématuWell, I don't know.No, já nevím.

Přídavné jméno

 1. vyjádření velké intenzity, vysokého standardu ap.well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním
 2. v pořádku hl. zdravotně, zdravýI'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.I'm not very well.Není mi moc dobře.Get well soon!Brzy se uzdrav.get welluzdravit se, zotavit se cítit se už dobře

Citoslovce

 1. No toto! No tedy! překvapení, rozčílení ap.
 2. Nuže?, No (tak)? v očekávání odpovědi ap., často podrážděně

Fráze

 1. Well, well! Podívejme!, To jsou věci!, Ale ale! pobaveně
 2. oh well no nevadí, no nic
 3. as well také, stejně tak
 4. as well sb might a jak by taky ne, jak se čekat
 5. (it is) just as well ještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)
 6. it is as well to do sth je záhodno (u)dělat co
 7. sth might as well be sth co stejně tak by mohlo být co je to stejně možné
 8. sb might as well do sth kdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce
 9. all well and good všechno (je) zdánlivě v pořádku
 10. (all) well and good jedině dobře jestli je to pravda ap.
 11. be well out of it mít to šťastně za sebou, být z toho venku
 12. well enough docela, dost mít rád ap.

Sloveso

 • well (up) řinout se, prýštit, vytékat slzy, krev ap.

Slovní spojení

inkwell oil well stairwell well advised well disposed well done well versed well-adjusted well-appointed well-balanced well-behaved well-being well-born well-bred well-built well-connected well-dressed well-earned well-endowed well-established well-founded well-groomed well-heeled well-informed well-intentioned well-kept well-known well-mannered well-nigh well-off well-oiled well-preserved well-read well-spoken well-thumbed well-timed well-to-do well-travelled well-tried well-trodden well-wisher well-worn

Vyskytuje se v

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

best: to nejlepšíthe best

bet: dobrý tip, dobrá volbagood bet

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bunch: nejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupinythe best/pick of the bunch

company: nemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnostibe in good company

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

deal: spousta, hromada, kopa čehoa great/good deal of sth

face: předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou maskuput on a brave/AmE good face

far: zatím (je to) dobré o vývoji situace ap.so far so good

few: hezkých pár, nemálo, dobrýcha good few, not a few

fortune: štěstí přízeň osudu(good) fortune

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

going: dokud jde všechno dobřewhile the going is good

gold: jako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětechas good as gold

good: dobrý v čem v nějakém oborugood at sth

goods: to pravé, onothe goods

go with: sth hodit se k čemu barvy ap.go (well) with

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

gracious: proboha!, pro pána!good(ness) gracious!'

grief: Pane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěraGood grief

half: drahá polovička, manžel(ka)better half

heaven: Proboha!, Bože můj!(Good) heavens!

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

knowledge: podle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známoto (the best of) my knowledge

laugh: legrace, zábava, srandaa (good) laugh

luck: hodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vazgood luck, the best of luck

matched: hodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou(well) matched

mean: myslet to dobřemean well

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

mind: mít sto chutí udělat cohave a good mind, have half a mind to do sth

mixer: společenský člověk snadno navazuje známosti ap.(good) mixer

morrow: dobré jitro!good morrow

news: špatné/dobré zprávybad/good news

nick: být v dobrém/špatném stavube in good/bad nick

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

nothing: lepší než nicbetter than nothing

order: v dobrém stavu, v pořádkuin good order

reasoned: (dobře) promyšlený(well-)reasoned

repair: v dobrém/špatném stavu dům ap.in good/bad repair

represent: být (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.be (well) represented

riddance: to sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/cogood riddance

risk: důvěryhodný partner pro úvěr ap.a good risk

rounded: vyzrálý, zralý osobnost, sýr(well-)rounded

shape: být v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobřebe in good shape

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

sooner: čím dřív(e), tím lípthe sooner the better

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

suited: dobře se k sobě hodící párwell suited

supplied: with sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho(well) supplied

term: být zadobře, dobře vycházet s kýmbe on good terms with sb

time: i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)at the best of times

trim: být v dobré formě/kondici, být fitbe in (good) trim

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

turned out: vyfešákovaný, hovor. oháknutý(well) turned out

versed: vyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čembe (well) versed in sth

very: zajisté, proveduVery good

way: být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemube well on the way to doing sth

wear: vydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat časuwear well

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities

well: jakož i, stejně jakoas well as

indented: členité pobřežíindented coastline

paragraph: odsazení odstavceparagraph indent