Hlavní obsah

sooner [ˈsuːnə]

Související hesla

comp of soon

Příslovce

  • dříve za kratší dobusrovnej s earlier

Odvozená slova

soon

Vyskytuje se v

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

later: sooner or laterdříve či později

the: The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

dřív: The sooner the better.Čím dřív, tím lépe.

ten, ta, to: the sooner the betterčím dřív, tím lépe

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.