Hlavní obsah

the [stressed ðiː unstressed ðə or ðɪ]

Zájmeno

  1. určitý člen - subjekt je znám z kontextuten, ta, todo češtiny se většinou nepřekládá.The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.travel on the traincestovat vlakemShe played the guitar.Hrála na kytaru.the JapaneseJaponcihelp for the poorpomoc chudýmWe must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...
  2. před řadovými číslovkamithe fifth of Maypátého květnain the thirtiesve třicátých letech
  3. se 3. stupněm přídavných jmen a příslovcíthe best exercisenejlepší cvičení
  4. the ... the... čím ... tím ...The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.
  5. ten (pravý) zdůraznění

Vyskytuje se v

ABC: the ABC(s)of sth základy čeho znalosti

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

above: the abovevýše uvedený

abstract: in the abstractčistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediska

absurd: the absurdabsurdno

accompaniment: to the accompaniment of sthzároveň s čím, za doprovodu čeho

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

acquaintance: make sb's acquaintance, make the acquaintance of sbseznámit se s kým, navázat známost s kým

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

active: the active (voice)činný rod

administration: the administrationvedení, řídící pracovníci university, instituce ap.

Admiralty: the Admiraltyadmiralita

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

aesthetic: the aestheticestetika, estetično(st) vlastnost

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně

affluent: the affluentboháči, zámožní (lidé), bohatí (lidé)

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

aged: the agedstaří (lidé)

aggregate: in (the) aggregatecelkem, úhrnem, v celku

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

all: all theještě více, lépe ap. (než dřív)

ally: the AlliesSpojenci ve druhé sv. válce

almighty: the AlmightyVšemohoucí Bůh

analysis: in the final analysisnakonec, v podstatě, když se všechno uváží

ancient: the ancientsstarověké národy

Andes: the AndesAndy

Antarctic: the AntarcticAntarktida

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

archer: the ArcherStřelec znamení zvěrokruhu

arctic: the ArcticArktida

Argentine: the ArgentineArgentina

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

Atlantic: the AtlanticAtlantik, Atlantský oceán

atonement: the Atonementvykoupení smrtí Ježíše

average: the averageprůměr(né množství), standard, normál množství či kvality

axe: the axevyhazov, padák zaměstnance, zavření

aye: the ayeshlasy pro, lidé hlasující pro

back: break the back of sthzdolat nejobtížnější část čeho úkolu

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

bad: the bad(to) zlé, špatné

Bahamas: the BahamasBahamy, Bahamské ostrovy

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

Balkan: the BalkansBalkán, balkánské země

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

Baltic: the Baltic(s)Pobaltí

banal: the banalbanálnosti, všednosti

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

bar: the Barprávnická profese, advokacie

Bard: the BardWilliam Shakespeare

bean: spill the beansprozradit tajemství, prokecnout se, podřeknout se

beat: on the beatna obchůzce, na pochůzce policista

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

bed: make the/one' bedustlat (si) (postel)

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

belt: below the beltpod pás, nečestný jednání ap.

bench: the benchsoudcovská stolice

bereaved: the bereavedpozůstalí

Bermuda: the BermudasBermudy

best: the bestto nejlepší

best: All the bestměj(te) se (hezky), hodně štěstí

best: for the bestpro dobro věci

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

beyond: the beyondonen svět, záhrobí

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

big screen: the big screenplátna kin, stříbrné/filmové plátno, filmy v kinech

big time: the big timevrchol, špička v oboru ap.

bill: the billúčet v restauraci

bill: fit the billvyhovovat požadavkům

birch: the birch(z)mrskání březovou metlou

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bird: give sb the birdvypískat koho diváci ap.

bird: give/flip sb the birdukázat vztyčený prostředníček komu vulgární gesto, BrE též poslat koho do prdele/háje

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky

blind: the blindnevidomí, slepci, slepí lidé

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

blitz: the Blitzhist. bombardování britských měst německým letectvem v letech 1940 a 1941