Hlavní obsah

after [ˈɑːftə]

Spojka

  • poté co, potom co následnost dějeve větě budoucí časové následuje čas přítomný prostýAfter he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

Vyskytuje se v

all: after allvždyť, konec konců, konečně dotvrzuje či vysvětluje předchozí

another: one sth after anotherjeden co za druhým

dark: after darkpo setmění

day: day after dayden co den, den za dnem

ever: ever since, ever afterod té doby co, už od pořád

fashion: after a fashionjakž takž, trošku, částečně

hour: after hourspo pracovní době

next: after nextpřespříští, popříští další po následujícím

one: one after anotherjeden po druhém rychle po sobě

seek: seek (after), seek forsth form. hledat co práci ap.

time: time after timeopakovaně, zas a znovu, několikrát po sobě

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

after-school: after-school childcare(po)školní družina

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

death: life after deathposmrtný život

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

lotion: after-shave lotionvoda po holení

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

seeker: seekers after truthlidé, pídící se po pravdě

tax: after taxpo zdanění

treatment: after-treatmentdoléčovací procedury ap., doléčování

which: after whichnačež následnost dějů

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

due: after due considerationpo náležitém zvážení

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

riddance: After that I said good riddance to all that.Potom jsem si oddechl, že to mám všechno z krku.

tomorrow: the day after tomorrowpozítří

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

den: day in and day out, day after dayden co den

nato: shortly after thatkrátce nato

nedlouho: shortly after (that)nedlouho nato

opalování: suntan/after sun lotionkrém na/po opalování

posmrtný: life after death, afterlifeposmrtný život

poté: shortly after thatkrátce poté

starost: vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sbmít co na starost(i)

škola: keep sb after school, AmE keep sb in (detention)nechat koho po škole

termín: after the deadline, zpožděně behind schedulepo termínu

západ: at/after sunset/sundownpři/po západu slunce

život: life after deathnáb. posmrtný život

brzy: soon after (doing) sth, a short time after sthbrzy po čem, brzy poté co

být: She takes after her father.Je po otci.

hledat: He is wanted (by the police)., The police are after him.Hledá ho policie.

jít: Police are after him.Jde po něm policie.

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

: He looks after them.Stará se o ně.

ochrnout: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě ochrnul.

opakovat: Repeat after me.Opakujte po mně.

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.

po: You first., After you., AmE Go ahead.Až po vás.

podle: He was named after ...Byl pojmenován podle ...

probdělý: after a sleepless night, after a night uppo probdělé noci

ráčit: prosím Go ahead!, až po Vás After you!Račte!

sháňka: Good programmers are sought after.Je sháňka po dobrých programátorech.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

start: crash after takeoffzřítit se po startu

vyučování: after schoolpo vyučování

zkoumání: after careful examinationpo pečlivém zkoumání

zůstat: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě zůstal ochrnutý.

funus: miss the bus, lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

křížek: lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

after: be after sb/sthusilovat o co, snažit se získat co, jít po čem

modrobílý: modro-bílýmodrý a bílý blue and white

bílý: bílé vínowhite wine

dům: Bílý důmWhite House

chléb: bílý/tmavý chlébwhite/brown bread

jogurt: bílý jogurtplain yogurt

krvinka: bílá krvinkawhite corpuscle, leukocyte

prádlo: bílé domácí prádlowhite goods, household linen

sobota: náb. Bílá sobotaHoly/Easter Saturday

stříbřitě: stříbřitě bílýsilver-white

víno: červené/bílé vínored/white wine

vlajka: bílá vlajka znamení kapitulacewhite flag

zelí: hlávkové/červené/bílé zelíhead/red/white cabbage

žralok: žralok bílý/lidožravý(great) white shark

černý: černé na bílémin black and white

křída: bílý jako křída(as) white as chalk

sníh: bílý jako sníhsnow-white, as white as snow

blood count: množství/počet červených/bílých krvinekred/white blood count

bread: bílý/tmavý/grahamový chlébwhite/brown/graham bread

carp: tolstolobik bílýsilver carp

chalk: bílý jako křída, křídově bílýchalk white

corpuscle: červené/bílé krvinkyanat. red/white (blood) corpuscles

daisy: kopretina bíláoxeye/moon daisy

daybreak: až do (bílého) ránatill daybreak

dead: mrtvolně bílý barvadead white

flag: vyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.raise the white flag

grey: mezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmigrey area

holy: Bílá sobota před VelikonocemiHoly Saturday

non-fat: netučný bílý jogurtnon-fat plain yogurt

pepper: černý/bílý pepřblack/white pepper

pink: mít vidiny, vidět bílé myškyhovor. see pink elephants

robe: muž oděný v bílémwhite-robed man

spot: (bílá) koule s tečkou v kulečníkuspot ball

stork: čáp bílýwhite stork

sturgeon: jeseter bílýzool. white sturgeon

trafficking: obchod s lidmi/bílým masemhuman trafficking

yogurt: bílý jogurtplain yogurt

from: chléb z bílé moukybread made from white flour