Hlavní obsah

jedno

Příslovce

  • Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., (při výběru ap.) I'm indifferent.To je jedno.It doesn't matter.To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.jedno a totéžthe same (thing)

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoduchost jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednooký jednoplošník jednopokojový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoruký jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení one and the same

čas: jednou za časonce in a while

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jediný: ani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

jednou: ještě jednouonce again/more

jednou: ani jednounot once, not a single time

jednou: jednou za ...once a ...

ponožka: (jedny) ponožkya pair of socks

použití: na jedno použitídisposable

provždy: jednou provždyonce (and) for all

přečíst (si): přečíst co jedním dechemread sth at one sitting

punčocha: (jedny) punčochya pair of stockings

ráz: jedním rázemat one stroke/blow

ročně: jednou ročněonce a year

rovina: v jedné rovině s čímlevel with sth

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

život: jednou za životonce in a lifetime

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dotknout se: Dotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.

jedny: jedny ponožkyone pair of socks

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lok: jedním lokemin one gulp

málo: Jeden z mála.One of a few.

mít: To máš jedno.It doesn't matter.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

slepý: slepý na jedno okoblind in one eye

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

týden: jednou/dvakrát za týdenonce/twice a week

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

z, ze: jeden z mnohaone of many

za: jednou za časonce in a while

brdo: na jedno brdo(all) very much the same, hovor. samey

hrob: být jednou nohou v hroběhave one foot in the grave

kopyto: být na jedno kopyto stejnébe (all) very much the same

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

kus: v jednom kusepořád all the time, bez přestávky without a letup

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

provaz: táhnout za jeden provazpull together

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.One swallow doesn't make a summer.

vsadit: přen. vsadit všechno na jednu kartu/jednoho koněput all one's eggs in one basket

vyšít: jednu vyšít komu pěstípunch, sock, plug sb, hang one on sb

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

zátah: na jeden zátahin/at one go

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvouneither

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one