Hlavní obsah

mně

Zájmeno

  • (to) meDej to mně.Give it to me.Mně je to jedno.I don't mind/care.Přijď(te) ke mně.Come to my place.Mně se to líbí.I like it.viz též

Vyskytuje se v

ani: Ani nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

: jsemI'm, I am

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

ano: On to neví, ale ano!He doesn't know, but I do!

bavit: Baví to.I enjoy it.

bavit: to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bodnout: Bodla včela.I was stung by a bee.

bolet: Bolí v krku.I have a sore throat.

bolet: Bolela hlava.I had a headache.

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

břicho: Bolí břicho.I have a stomach ache.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

být: Je mi špatně.I feel sick.

být: Je mi horko.I am hot.

být: Je mi to divné.I find it strange.

být: Je mi dvacet pět (let).I'm twenty five.

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

dařit se: Nic se mi nedaří. životě ap.Nothing goes right for me., Nothing works out for me.

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

dát: Dej na !Take my advice!

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

dieta: Doktor mi nařídil dietu.Doctor put me on a diet.

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dokud: Dokud jsem tu/tady budu ...As long as I am here ...

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

doprovodit: Doprovodíš na nádraží?Will you see me to the station?

dotlačit: Dotlačili do toho.They pushed me into (doing) it.

dovnitř: Pusť dovnitř!Let me in!

drahý: Je to na příliš drahé.It is too expensive for me.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

e-mail: Pošli mi e-mail.Send me an e-mail.

esemeska: Pošli mi esemesku!Text me!

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hádat: Nech hádat.Let me guess.

hanba: Je mi za něj hanba.I am ashamed of him.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hlava: Bolí hlava.I have a headache.

hlava: Točí se mi hlava.I feel giddy.

hnusit se: Hnusí se mi to.I find it revolting/disgusting.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

hodit se: Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

horko: Je mi horko.I am hot.

chladno: Je mi chladno.I am cold.

chňapnout: Pes po mně chňapnul.The dog snapped at me.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

chtít: Promiňte, nechtěl.Sorry. It was no intention.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

chtít se: Chce se mi na záchod.I have to go (to the bathroom).

chutnat: Pivo mi nechutná.I don't like beer.

chybět: Chybíš mi.I miss you.

: To jsem já.It's me.

: ne.Not me.

jakmile: Jakmile uviděl ...The moment he saw me ...

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

její: na jejím místě ...If I were her ...

jejich: na jejich místě ...If I were them ...

jen: Jen co uviděl ...The moment he saw me ...

jet: mi jede vlak.My train is coming.

jinak: Dej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

jít: Jde na chřipka.I feel flu coming on.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

klamat: pokud neklame paměťif my memory serves me well

klečet: Klečel přede mnou.He was kneeling before me.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

krk: Bolí v krku.I have a sore throat.

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

lézt: Něco na leze. nemocI'm coming down with something.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

líbit se: (Ne)líbí se mi to.I (don't) like it.

líto: Je mi to líto.I am sorry about it.

líto: Bylo mi ho líto.I felt sorry for him.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me