Hlavní obsah

jen

Vyskytuje se v

když: skromné uspokojení the main thing is thatjen když

přece: je to tak after allpřece jen, přece jenom

bída: only very hardly, těsně ap. only justjen s bídou sotva ap.

jistota: just to be sure/in casejen pro jistotu

lék: prescription only medicine, POMlék (jen) na předpis

načas: for a limited time onlyjen načas

názornost: by way of/just for illustration(jen) pro názornost

okrajový: be of peripheral importancemít jen okrajový význam

pro: just in casejen pro případ (že)

předpis: (available) on/by prescription onlymed. jen na předpis

případ: just in casepro všechny případy, jen pro případ pro jistotu

shrnutí: just to sum up/summarize...(jen) pro shrnutí...

zajímavost: (just) as a matter of interest, c!jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

zevní: for external use onlymed. jen k zevnímu použití

aby: Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!Jenom aby!

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

člověk: I am only human.Jsem přece jenom člověk.

doopravdy: He was just acting. It wasn't for real.Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

hořet: He is hot with fever.Jen hoří. horečkou

jen: The moment he saw me ...Jen co mě uviděl ...

kapat: It's only BrE spitting/AmE sprinkling.Jenom kape. slabě prší

naoko: pretend sth, make sth appear likedělat co jen naoko

pomyslet: When I think of how ...Když jen pomyslím, jak ...

proběhnout: He just ran through my office.Mojí kanceláří jenom proběhl.

přežít: Only four people survived., There were only four survivors.Přežili jen čtyři lidé.

rekapitulace: just to recap...jen pro rekapitulaci...

snažit se: I am just trying to help you.Snažím se ti jen pomoct.

stihnout: We (only) just made it.Stihli jsme to jen tak tak.

tipovat: I am just guessing.Jenom tak tipuji.

upřesnění: just to be more specific/accurate...jen pro upřesnění...

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

vyváznout: He had a narrow escape., It was a close shave.Vyvázl jen tak tak.

z, ze: just for funjen z legrace

zaprášit se: The goods sold like hot cakes.Po zboží se jen zaprášilo.

zasmání: just for a laugh/fun's sakejen pro zasmání

zdání: It only seems that way., It's only an illusion.Je to jen zdání.

zdát se: You were just imagining it.To se ti jen zdálo.

zdvořilost: just to be polite, only out of courtesyjen ze zdvořilosti

zpola: only half-fulljen zpola plný

zvaný: by invitation onlyjen pro zvané

dál: Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!Jen tak dál!

hlava: bez přípravy off-hand, off the top of one's head, citovat ap. from memory(jen tak) z hlavy

kvést: flourish, blossom, bloomjen kvést prospívat ap.

mrtvola: Over my dead body!Jen přes mou mrtvolu!

paráda: be a mere decorationbýt jen pro parádu

accident: by accident(jen) náhodou

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

cash: cash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupi

crack: open sth a crackpootevřít co (jen na škvíru) dveře ap.

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

giggle: for a giggle(jen) ze srandy

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

instrument: fly on instrumentsletět jen podle přístrojů

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

makeweight: be a makeweightbýt jen do počtu

many: not many(jen) pár, nemnoho, jen několik

narrow: narrow escapevyváznutí jen o vlásek

patron: patrons onlyjen pro hosty nápis v obchodě ap.

please: as you pleasejak (jen) chcete

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

prescription: available on prescription onlyk dostání jen na předpis lék ap.

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

shirt: in shirt sleevesjen v košili bez saka ap., přen. v neformálním oblečení

shirtsleeve: in one's shirtsleeves(jen) v košili bez saka ap.

show: (just) for show(jen) pro/na efekt

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

use: for external use onlyjen k zevnímu použití

yen: toužit po čem, udělat cohave a yen for sth, to do sth

all: All you need to do ...Stačí jen ...

alone: This fact alone...Už jen to...

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

do: All he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

quick: I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.

quitter: I am not a quitter.Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.

tough cookie: She is a tough cookie.Ji jen tak něco nerozhodí.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

wait: Just you wait.Jen počkej. a uvidíš

way: by way of contrastjen pro srovnání, oproti tomu

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

wherever: Wherever can he be?Kde jen může být?

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty