Hlavní obsah

just

Příslovce

  1. právě, zrovna teď, před chvílíI've just seen him.Právě jsem ho viděl.
  2. zrovna když
  3. pouze, jenjust for your sakejen kvůli vámIs it just me or ...?Je to jen můj dojem, nebo...?just in casekdyby náhodou, jen pro případ
  4. jen(om) zdůraznění
  5. sotva, stěží, (jen) tak tak
  6. snad, možná, třeba
  7. prostě, jednoduše důrazJust do it.Prostě to udělej.
  8. just a minuteminutku (počkejte)
  9. přesně, právě kde/jakThat's just fine!To je v pohodě!, To je dobrý! stačí to, půjde tojust rightúplně přesně, tak akorát
  10. just like zrovna tak jakoHe works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

Vyskytuje se v

case: pro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)(just) in case

desert: dostat co protoget one's just deserts

job: to je přesně ono to chciit is just the job

just: zrovna tak jakojust like

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

now: právě (teď) před chviličkoujust now

on: to prostě nejdeit's (just) not on

only: právě, zrovna, teprve před chvílíonly just

same: stejně, i tak, přestoall/just the same

shy: sth těsně pod co určitou hodnotou či hranicí(just) shy of

so: (stejně) jak ... tak (i)(just) as ... so

soon: raději bych dělal coI would just as soon do sth

talker: mluvka, kecka, kecal kdo moc mluví, ale skutek utek(just a) talker

thing: být to pravé, být přesně onobe just the thing

think: jen si představjust think

well: ještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)(it is) just as well

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

fancy: jen pomíjivé zalíbení, jen poblouzněníjust a passing fancy

habit: jen ze zvyku, přen. ze setrvačnosti něco dělat(just) by force of habit

interest: jen ze zájmujust out of interest

show: (jen) pro/na efekt(just) for show

around: Jen se tak poflakují v přístavu.They just hang around the harbor.

have: Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.We had just finished it when you arrived.

make-believe: Je to jen jako/na oko.It is just make-believe.

pass: Jenom projíždíme.We are just passing through.

past: Je to hned za mostem.It is just past the bridge.

put: Jen abych vás uvedl do obrazu...Just to put you in the picture ...

quick: Jen jsem se v rychlosti osprchoval.I just took a quick shower.

troll: Stačí jen zběžně projít noviny ...Just a quick troll through the papers is enough ...

wait: Jen počkej. a uvidíšJust you wait.

make up: jen do počtu účastník ap.(just) to make up the numbers

sake: jen tak, pro nic za nic bez důvodujust for the sake of it

second: Moment!Just a second!

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: jen pro případ (že)just in case

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

shrnutí: (jen) pro shrnutí...just to sum up/summarize...

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

tentokrát: (pouze) pro tentokrátfor once, just this once

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

dopočítat se: Nemůžu se dopočítat. nevychází mi toThe sum just doesn't add up.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

koupat se: Právě se koupe.He is just taking a bath.

minutka: Minutku (počkejte)!Just a minute!

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

obědvat: Právě obědvám.I'm just having lunch.

odjet: Autobus právě odjel.The bus has just left.

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

rekapitulace: jen pro rekapitulaci...just to recap...

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

stihnout: Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.

svačit: Právě svačíme.We are just having a snack.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

upřesnění: jen pro upřesnění...just to be more specific/accurate...

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

však: Však počkej!Just (you) wait!

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

z, ze: jen z legracejust for fun

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zdát se: To se ti jen zdálo.You were just imagining it.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

zdvořilost: jen ze zdvořilostijust to be polite, only out of courtesy

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

any: ne jen tak nějaký kdo/conot just any sb/sth

schválnost: To je zákon schválnosti!Of all the luck!, That's just my luck!

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due