Hlavní obsah

just

Vyskytuje se v

case: pro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)(just) in case

desert: dostat co protoget one's just deserts

job: to je přesně ono to chciit is just the job

just: zrovna tak jakojust like

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

now: právě (teď) před chviličkoujust now

on: to prostě nejdeit's (just) not on

only: právě, zrovna, teprve před chvílíonly just

same: nicméně, přesto, přes to všechnoall/just the same

shy: sth těsně pod co určitou hodnotou či hranicí(just) shy of

so: (stejně) jak ... tak (i)(just) as ... so

soon: raději bych dělal coI would just as soon do sth

talker: mluvka, kecka, kecal kdo moc mluví, ale skutek utek(just a) talker

thing: být to pravé, být přesně onobe just the thing

think: jen si představjust think

well: ještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)(it is) just as well

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

show: (jen) pro/na efekt(just) for show

around: Jen se tak poflakují v přístavu.They just hang around the harbor.

have: Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.We had just finished it when you arrived.

pass: Jenom projíždíme.We are just passing through.

past: Je to hned za mostem.It is just past the bridge.

quick: Jen jsem se v rychlosti osprchoval.I just took a quick shower.

troll: Stačí jen zběžně projít noviny ...Just a quick troll through the papers is enough ...

wait: Jen počkej. a uvidíšJust you wait.

sake: jen tak, pro nic za nic bez důvodujust for the sake of it

second: Moment!Just a second!

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jistota: jen pro jistotujust to be sure/in case

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: jen pro případ (že)just in case

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

shrnutí: (jen) pro shrnutí...just to sum up/summarize...

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

tentokrát: (pouze) pro tentokrátfor once, just this once

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

dopočítat se: Nemůžu se dopočítat. nevychází mi toThe sum just doesn't add up.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

koupat se: Právě se koupe.He is just taking a bath.

minutka: Minutku (počkejte)!Just a minute!

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

obědvat: Právě obědvám.I'm just having lunch.

odjet: Autobus právě odjel.The bus has just left.

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

rekapitulace: jen pro rekapitulaci...just to recap...

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

stihnout: Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.

svačit: Právě svačíme.We are just having a snack.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

upřesnění: jen pro upřesnění...just to be more specific/accurate...

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

však: Však počkej!Just (you) wait!

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

z, ze: jen z legracejust for fun

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zdát se: To se ti jen zdálo.You were just imagining it.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

zdvořilost: jen ze zdvořilostijust to be polite, only out of courtesy

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

schválnost: To je zákon schválnosti!Of all the luck!, That's just my luck!

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due

any: ne jen tak nějaký kdo/conot just any sb/sth