Hlavní obsah

zrovna

Příslovce

  1. (v té chvíli) just(teď) right/just now(při jiné činnosti též) in the act of doing sth(momentálně) at the momentZrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...Zrovna tu není.He isn't here right now.
  2. (v těsné blízkosti) just, right

Částice

  1. (právě) just(přesně) exactly(rovnou) rightnebo pomocí vytýkací konstrukceTo zrovna.No way!, Some chance!
  2. (zmírnění záporu) very, exactly(jen před příd. jm.) quite thatNení zrovna hrdina.He isn't exactly/quite a hero.zrovna takový stejnýexactly the same

Vyskytuje se v

zrovna: zrovna takový stejnýexactly the same

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

sprchovat se: Zrovna se sprchuje.He is taking a shower.

ustlat: Nemají zrovna na růžích ustláno.Their life is not a bed of roses.

best: Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.I wasn't at my best last night.

happen: Náhodou tam zrovna byl.He happened to be there.

in: Teď tu zrovna není.He's not in now.

just: Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.He works just as hard as Peter.

keen: Nebylo jí zrovna do řeči.She wasn't very keen to talk.

tea: To není zrovna moje gusto., To není nic pro mne., To mi nesedne.It is not my cup of tea.