Hlavní obsah

happen [ˈhæpən]

Sloveso

  1. to sb stát se, přihodit se, udát se komumake sth happenuskutečnit co nápad ap.
  2. to do sth náhodou vyjadřuje náhodnost dějeHe happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

Vyskytuje se v

come: stát se, přihodit secome (to happen)

happen: uskutečnit co nápad ap.make sth happen

prevent: zabránit čemuprevent sth from happening

anything: Může se stát cokoliv.Anything can happen.

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

set: To se pravděpodobně stane.This is set to happen.

what: Chci vědět, co se mu stalo.I want to know what happened to him.

whatever: Zůstanu, ať se stane cokoli.I'll stay whatever happens.

what's: Co se stalo?What's happened?

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happens

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

náhodou: Náhodou tam byl.He happened to be there.

ono: a ono nicbut nothing happened

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

přihodit se: Co se ti přihodilo?What happened to you?

stát se: Co se stalo?What (has) happened?

stávat se: To se stává.These things happen.

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

věc: Děly se divné věci.Strange things were happening.

accident: zdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutían accident waiting to happen