Hlavní obsah

náhodou

Příslovce

  • by chance(nedopatřením) by accident, accidentally(se štěstím) by luck, fortuitously(shodou náhod) by coincidencečasto se užije tvaru happen to nebo chance toNáhodou tam byl.He happened to be there.Nemáte náhodou ...?Do you happen to have ...?Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...šťastnou náhodouby lucky chancenešťastnou náhodouby mischancenáhodou zaslechnoutoverhearkdyby náhodou(pro případ) just in case, (kdyby snad) on the chance of sth

Vyskytuje se v

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident

náhoda: nešťastná náhodamischance, smůla bad luck, incident misadventure

náhoda: šťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa fluke

náhoda: ponechat náhodě coleave sth to chance

nešťastný: nešťastnou náhodouby mischance

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

šťastný: šťastnou náhodouby a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a fluke

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

úplný: úplnou náhodouby pure chance

accident: by accident(jen) náhodou

accident: happy accidentšťastná náhoda

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

happenstance: by happenstancenáhodou

happy: happy coincidencešťastná náhoda

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

luck: by lucknáhodou

lucky: lucky chancešťastná náhoda

misadventure: by misadventurenešťastnou náhodou (nastalý), smolně

mischance: by mischancenešťastnou náhodou

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stroke: stroke of luckšťastná náhoda, štěstí náhlé

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

chance: chance on sb/sthnáhodou narazit na koho/co