Hlavní obsah

chance [tʃɑːns AmE tʃæns]

Podstatné jméno

  1. of sth šance, naděje, možnost na coWhat are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou
  2. náhoda

Přídavné jméno

Sloveso

  1. chance to do sth form.náhodou udělat co narazit na někoho, s někým se setkat ap.
  2. sth risknout co

Vyskytuje se v

fat: fat chance(jen) malá šance že se něco stane

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

sporting: a sporting chancedost velká šance že se něco stane

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti

lucky: lucky chancešťastná náhoda

meeting: chance meetingnáhodné setkání

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

survival: survival chance, chance of survivalnaděje na přežití

take: take chancesriskovat, hazardovat

take: take a chancezariskovat, risknout to

fighting chance: He has a fighting chance to win.Když zabojuje, mohl by vyhrát.

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

earthly: hovor. not an earthly (chance)ani nejmenší šance

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident

hazardní: hazardní hragambling (game), game of chance

hra: hazardní hrygambling, gaming, games of chance

náhoda: šťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, trefa fluke

náhoda: ponechat náhodě coleave sth to chance

náhodou: šťastnou náhodouby lucky chance

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

risknout: risknout tochance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the dark

šance: dát komu šancigive sb a chance

šance: mít šancistand/have a chance

šťastný: šťastnou náhodouby a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a fluke

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

riskovat: Ty riskuješ.You are taking chances.

setkání: náhodné setkáníchance meeting

šance: šance padesát na padesátfifty-fifty/even chance

úplný: úplnou náhodouby pure chance

zahodit: zahodit šanci udělat coblow a chance of doing sth

zrovna: To zrovna.No way!, Some chance!

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!