Hlavní obsah

happen [ˈhæpən]

Sloveso

  1. to sb stát se, přihodit se, udát se komumake sth happenuskutečnit co nápad ap.
  2. to do sth náhodou vyjadřuje náhodnost dějeHe happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

Vyskytuje se v

come: come (to happen)stát se, přihodit se

happen: make sth happenuskutečnit co nápad ap.

prevent: prevent sth from happeningzabránit čemu

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

what's: What's happened?Co se stalo?

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happensčirou náhodou

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

dojít: How did it happen?Jak k tomu došlo?

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

doopravdy: How did it really happen?Jak to bylo doopravdy?

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

muset: It didn't have to happen.Nemuselo se to stát.

náhodou: He happened to be there.Náhodou tam byl.

ono: but nothing happeneda ono nic

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

přihodit se: What happened to you?Co se ti přihodilo?

stát se: What (has) happened?Co se stalo?

stávat se: These things happen.To se stává.

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

věc: Strange things were happening.Děly se divné věci.

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí