Hlavní obsah

dojít

Dokonavé sloveso

  1. (přijít) kam come (up) to sth, arrive at/in sth(dostat se) get to sth, reach sth
  2. (jít pro něco) pro co/koho go and fetch sth/sb, pro koho(vyzvednout) call for sbDojdi pro lékaře!Go and get a doctor!
  3. (odebrat se) za kým, kam go to sb(zaskočit si) nip (down)/out
  4. (být dopraven) arrive, come(zboží ap.) be deliveredZboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.
  5. (dospět) kam, k čemu get, come, arrive swh, to sth
  6. (být spotřebován) run out, be used up(již nemít) run out of sthDošel nám benzín.We've run out of petrol.
  7. (dozrát ap.) ripen, mature, grow ripe
  8. (stát se) k čemu come about, happen(odehrát se) take placeJak k tomu došlo?How did it happen?Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.
  9. (přijít na řadu) na koho be sb's turnPočkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.
  10. hovor.(pochopit) co komu dawn on, come home to sb, get sthPak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

Vyskytuje se v

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

shoda: dojít ke shoděreach an agreement

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

rvačka: Došlo ke rvačce.There was a fight.

závěr: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ..., arrive at a conclusion

zemětřesení: Došlo k zemětřesení.There was an earthquake.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

abreast: dotáhnout se na koho, dohnat, dojít kohodraw abreast of sb

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

maturity: dojít ke/dosáhnout splatnostireach maturity

pass: dojít k čemu, nastat cocome to pass

short: vyčerpat, dojít co zásoby ap.run short of sth

come: dojít k závěrucome to a conclusion

come about: Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?How did it come about?

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

hit: Pak mi to došlo/docvaklo.Then it hit me.

out of: Došel nám benzín.We are/have run out of petrol.

run out: Došel nám benzín.We ran out of petrol.

honesty: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!