Hlavní obsah

out of

Předložka

  1. (ven) z čeho domu ap.Keep out of the sun.Nechoď na slunce.
  2. get out of sth dostat se z čeho problémů ap.
  3. pryč z, mimo dosah, působení ap.out of sightmimo dohled, pryč z dohledu
  4. z čeho o důvodu
  5. z koho vyloudit, vypáčit ap.
  6. be out of sth být bez čeho, nemít co zásoby ap.We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.
  7. made out of vyrobený z čeho materiálu ap.

Vyskytuje se v

blue: znenadání, zčistajasna, z ničeho nicout of the blue

breath: být udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dechbe out of breath

cat: pustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzraditlet the cat out of the bag

closet: přiznat se k homosexualitěcome out of the closet

condition: nebýt v kondici, být z formybe out of condition

control: být mimo kontrolu, vymknout se kontrolebe/get out of control

danger: mimo nebezpečí při nemoci či zraněníout of danger

door: venku, v přírodě ne uvnitř budovyout of doors

do out of: sth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.do sb out of

eat: zobat komu z rukybe eating out of sb's hand

every: kolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměruout of/in/for every

frighten: vylekat koho k smrtifrighten sb to death, frighten sb out of sb's wits

frighten out of: sth odstrašit koho od čehofrighten sb out of

hand: zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu kohohave sb eating out of one's hand

joint: dotknout se, urazit koho ponížením ap.to put sb's nose out of joint

keep: vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehokeep off/away from/out of sth

mind: být šílenýbe out of one's mind

molehill: dělat z komára velblouda, zveličovat tobe making a mountain out of a molehill

order: mimo provoz, porouchaný, nefunkčníout of order

ordinary: mimořádný, výjimečnýout of the ordinary

out of: dostat se z čeho problémů ap.get out of sth

peer: sth vykukovat odkudpeer through/out of

phase: nebýt sladěný/v souladu s čím časověbe out of phase with sth

place: nezapadající, nepatřičný, nezvyklý jakoby odjinudout of place

pocket: být v minusu, prodělat, být bez penězbe out of pocket

practice: být ze cvikube out of practice

proportion: zcela nepřiměřený čemuout of (all) proportion to sth

question: nepřicházet (vůbec) v úvahu, být zcela vyloučenobe out of the question

rule out of: sth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkánírule sb out of

run: vymykat se z průměrube out of the common run

scare: strašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti kohoscare the hell/life/vulg. shit out of sb

screw out: sb slang. vyždímat, vypáčit co z kohoscrew sth out of

shape: zdeformovanýout of shape

shut out: sth vyloučit, vyšachovat koho z čeho z účasti ap.shut sb out of

step: nejít stejným krokem při pochodu ap., přen. rozcházet se (v názorech)be out of step with sb/sth

talk out of: sth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal cotalk sb out of

turn: nemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístněspeak out of turn

way: vyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komustay out of sb's way

well: mít to šťastně za sebou, být z toho venkube well out of it

window: padnout, zhatit (se), zhroutit se plánygo out (of) the window

beat out of: vyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.beat sb out of sth

worm out of: sb hovor. vyloudit, vytáhnout, vypáčit co z koho informaciworm sth out of

back out: odstoupit od smlouvyback out of the contract

bez, beze: být bez prácebe out of work/unemployed/jobless

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dohled: mimo dohledout of sight

dosah: mimo dosahout of reach

doslech: mimo doslechout of earshot

kontext: vytrhnout co z kontextulift sth out of context

mimo: mimo provozout of service, out of order

mimosoudní: mimosoudní vyrovnáníout-of-court settlement

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

mít: mít smůluhave bad luck, be out of luck

móda: vyjít z módygo/fall out of fashion, become unfashionable

nebezpečí: mimo nebezpečíout of danger, out of harm's way

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

nic: z ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of thin air

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

pech: hovor. mít pechbe unlucky/out of luck, have bad luck

práce: mít práci/být bez prácebe in/out of work

provoz: mimo provozout of operation, porouchaný out of order

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

čouhat: Z kapsy mu čouhal nůž.A knife was poking out of his pocket.

dívat se: dívat se z oknalook out of the window

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

fungovat: Výtah nefunguje.The lift is out of order.

jít: Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

motat se: Nemotej se tady! nepřekážejGet out of the way!

normální: Seš normální? blázníš?Are you out of your mind?

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

okno: dívat se z oknalook out of the window

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

plést: Mě do toho nepleť.Leave me out of this.

plést se: Nepleť se do toho!Stay out of it!

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

pozapomenout: Už jsem to pozapomněl.I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.

přespolní: Ty jsi přespolní?Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?

rozmluvit: Rozmluvili mi to.They talked me out of it.

bláto: z bláta do loužeout of the frying pan into the fire

ďas: jako ďasbolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of hell