Hlavní obsah

proportion [prəˈpɔːʃən]

Vyskytuje se v

nepřímý: inverse proportionmat. nepřímá úměrnost

poměr: vzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sthv poměru k čemu

porovnání: in comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sthv porovnání s čím, k čemu

přímo: in (direct) proportion to sthpřímo úměrně čemu

přímý: direct proportionmat. přímá úměra

úměra: direct/inverse proportionmat. přímá/nepřímá úměra

úměrnost: direct proportionmat. přímá úměrnost

proportion: at full proportionve skutečné velikost