Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) straight(nad ap.) directlyjet/jít přímogo straightpřímo vpředforthright, straight-aheadvoj. Přímo hleď!Eyes front!
  2. (bez prostřednictví) directly, right, straightpřímo naproti čemu/komuright opposite to sth/sbpřímo úměrně čemuin (direct) proportion to sthmat. přímo úměrnýdirectly proportional
  3. (upřímně) directly, frankly, straightforwardlyzeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

Vyskytuje se v

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

nepřímo: mat. nepřímo úměrnýinversely related

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

přímo: přímo neuvěřitelnýquite unbelievable

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

dead: přímo před námidead ahead

debiting: platba převodem z účtu, přímé inkasodirect debiting

direct: přímý let, přímá letecká linkadirect flight

directly: přímo úměrnýmat. directly proportional

fraud: nepřímý podvodcollateral fraud

get down to: jít (přímo) k věci/na věcget down to business

grinder: přímá bruska, fortunadie grinder

immediate: přímý nadřízenýimmediate superior

immediately: přímo se týkat čehoimmediately concern sth

indication: naznačit, nepřímo ukázat cogive an indication of sth

indirect: režie, nepřímé/režijní nákladyekon. indirect expenses/costs

in situ: ohledaný přímo na místěexamined in situ

inversely: nepřímo úměrnýinversely proportional/related

lineal: potomek v přímé liniilineal descendant

object: přímý předmětling. direct object

presumptive: nepřímý důkazpráv. presumptive evidence

sailing: přímá plavba bez křižování ap.loď. plain sailing

shipment: přímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovateledrop shipment

site: kancelář přímo na místěsite office

straight: pořád rovně, přímo vpředstraight ahead

swipe: nepřímo napadnout koho/co, otřít se o koho/co v projevu ap.take a swipe at sb/sth

treaty: prodat co přímou dohodou ne dražbou ap.sell sth by private treaty

write-in: hlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidátywrite-in votes

ahead: hledět přímo před sebelook straight ahead

blunt: přímo, otevřeně, bez obalu říctin blunt terms