Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) straight(nad ap.) directlyjet/jít přímogo straightpřímo vpředforthright, straight-aheadvoj. Přímo hleď!Eyes front!
  2. (bez prostřednictví) directly, right, straightpřímo naproti čemu/komuright opposite to sth/sbpřímo úměrně čemuin (direct) proportion to sthmat. přímo úměrnýdirectly proportional
  3. (upřímně) directly, frankly, straightforwardlyzeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

Vyskytuje se v

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

nepřímo: mat. nepřímo úměrnýinversely related

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

nepřímý: ling. nepřímá řečindirect speech

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostinverse proportion

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přenos: v přímém přenosu odkudlive from swh

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

přímý: přímá vzdálenost vzdušnou čaroulinear distance

přímý: ling. přímá řečdirect speech

přímý: mat. přímá úměradirect proportion

přímý: žel. přímý vlakdirect/through train

přímý: přímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)

přímý: v přímém přenosulive

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

answer: straight/evasive answerpřímá/vyhýbavá odpověď

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

boot: boots on the groundpřen. vojáci/ozbrojené složky přímo v místě konfliktu ap.

dead: dead aheadpřímo před námi

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

deposit: direct depositpřímý vklad, bezhotovostní úhrada mzdy ap.

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

direct: direct dialingpřímé vytáčení bez spojení přes operátora

direct: tech. direct-injecteds přímým vstřikováním motor ap.

direct: ling. direct speechpřímá řeč

directly: mat. directly proportionalpřímo úměrný

fraud: collateral fraudnepřímý podvod

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

grinder: die grinderpřímá bruska

hit: take a direct hitdostat přímý zásah

immediate: immediate superiorpřímý nadřízený

immediately: immediately concern sthpřímo se týkat čeho

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

in situ: examined in situohledaný přímo na místě

inversely: inversely proportional/relatednepřímo úměrný

lineal: lineal descendantpotomek v přímé linii

object: ling. direct objectpřímý předmět

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

sailing: loď. plain sailingpřímá plavba bez křižování ap.

shipment: drop shipmentpřímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovatele

sight: in full sight of sbkomu zcela na očích, přímo před očima komu neskrývaně ap.

site: site officekancelář přímo na místě

straight: straight aheadpořád rovně, přímo vpřed

swipe: take a swipe at sb/sthnepřímo napadnout koho/co, otřít se o koho/co v projevu ap.

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

blunt: in blunt termspřímo, otevřeně, bez obalu říct