Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) ekon. tax(clo ap.) duty(finanční odvod) levydaň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VATpřímá/nepřímá daňdirect/indirect taxuvalit daň na coimpose a tax on sth
  2. (trest, oběť) za co přen. penalty, forfeit for sth(výpalné - mafii ap.) protection (money)

Vyskytuje se v

dědický: inheritance/death/estate tax, hist. estate dutypráv. dědická daň

nepřímý: indirect taxekon. nepřímá daň

odpuštění: tax exemptionekon. odpuštění daní

osvobozený: exempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-freeekon. osvobozený od daně

plátce: taxpayerplátce daně

pozůstalost: inheritance/AmE estate tax, dříve BrE death/estate dutypráv. daň z pozůstalosti

příjem: income taxekon. daň z příjmu

přiznání: income tax returnekon. přiznání k dani z příjmu

regresivní: regressive taxekon. regresivní daň

silniční: road taxsilniční daň roční poplatek majitele vozidla

spotřební: z alkoholu ap. excise (tax), c!daň ze spotřeby obecně consumption taxspotřební daň

srážka: tax deductionekon. srážka daně

včetně: inclusive of tax, c!daň zahrnuta tax includedvčetně daně

výběrčí: tax collectorvýběrčí daní

výpočet: tax calculationekon. výpočet daně

odepsat: deduct sth from one's taxes, set sth against taxodepsat (si) co z daní

přidaný: Value Added Tax, zkr. VATekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistuje

account: payment on accountzálohová platba (daně)

administrator: ekon. tax administratorsprávce daně

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

collection: tax collectionvýběr daní

collector: tax collectorvýběrčí daní

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

dividend: dividend taxdaň z dividend

duty: ekon., práv. estate dutydaň z pozůstalosti, dědická daň

environmental: environmental taxekologická daň

estate: estate duty, AmE estate taxdědická daň, daň z pozůstalosti

evasion: tax evasiondaňový únik, daňové úniky, krácení daně neplacení daně v plné výši

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

free: tax-freeosvobozený od daně

hike: tax hikezvýšení daní

included: tax includedvčetně daně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

liable: be liable to taxpodléhat dani

licence: road fund licencedoklad o zaplacení silniční daně, hovor. silniční známka

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

luxury: ekon. luxury taxdaň z přepychu

overpaid: tax overpaidpřeplatek daně

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

rebate: tax rebatedaňové přeplatky, vrácení přeplatku daně

refund: ekon. tax refundsvrácení daně, vratky daní

revenue: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

stealth: ekon. stealth taxesskryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladny

tax: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

daň: value added tax, zkr. VATdaň z přidané hodnoty

turnover: ekon. turnover taxdaň z obratu

evade: evade taxesvyhýbat se placení daní

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?