Hlavní obsah

duty [ˈdjuːtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. službago on/report for dutynastoupit/hlásit se do službybeyond the call of dutynad rámec svých povinností číanswer the call of dutysplnit svoji povinnost
  2. duties povinnosti, úkoly v zaměstnání ap.carry out one's dutiesplnit své povinnosti
  3. povinnost morální ap.do one's dutykonat svou povinnostcivic dutyobčanská povinnostbe under a duty to do sthmít povinnost udělat co
  4. clo, daň nepřímá, ze zboží ap., poplatek státuekon., práv. estate dutydaň z pozůstalosti, dědická daňekon. duty remissionprominutí claekon. protective dutyochranné cloekon. import/export dutydovozní/vývozní cloimpose duty on sthuvalit clo na co

Podstatné jméno-ie-

  1. on/off duty ve službě/mimo službu policista, lékař ap.take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

Vyskytuje se v

roster: (duty) rosterrozpis služeb

standby: standby (duty)(pracovní) pohotovost

active duty: on active dutyv aktivní službě vojáci ap.

civic: civic dutiesobčanské povinnosti

confidentiality: duty of confidentialitypovinnost zachování mlčenlivosti

customs: customs dutyclo, celní poplatek

estate: estate duty, AmE estate taxdědická daň, daň z pozůstalosti

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

heavy-duty: heavy-duty flooringzátěžové podlahové krytiny

import: import dutydovozní clo

liable: liable to dutypodléhající clu

neglect: neglect of dutyzanedbá(vá)ní povinnosti

negligent: be negligent of one's dutieszanedbávat své povinnosti

prohibitive: prohibitive dutyprohibitivní clo

resume: resume one's dutiesznovu se ujmout svých povinností

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.