Hlavní obsah

duty [ˈdjuːtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. službago on/report for dutynastoupit/hlásit se do službybeyond the call of dutynad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.
  2. duties povinnosti, úkoly v zaměstnání ap.carry out one's dutiesplnit své povinnosti
  3. povinnost morální ap.do one's dutykonat svou povinnostcivic dutyobčanská povinnost
  4. clo, daň nepřímá, ze zboží ap., poplatek státuekon., práv. estate dutydaň z pozůstalosti, dědická daňekon. duty remissionprominutí claekon. protective dutyochranné cloekon. import/export dutydovozní/vývozní cloimpose duty on sthuvalit clo na co

Podstatné jméno-ie-

  1. on/off duty ve službě/mimo službu policista, lékař ap.take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

Vyskytuje se v

duty: povinnosti, úkoly v zaměstnání ap.duties

roster: rozpis služeb(duty) roster

standby: (pracovní) pohotovoststandby (duty)

civic: občanské povinnosticivic duties

confidentiality: povinnost zachování mlčenlivostiduty of confidentiality

customs: clo, celní poplatekcustoms duty

estate: dědická daň, daň z pozůstalostiestate duty, AmE estate tax

heavy-duty: vybavení pro těžký provozheavy-duty equipment

import: dovozní cloimport duty

liable: podléhající cluliable to duty

neglect: zanedbá(vá)ní povinnostineglect of duty

negligent: zanedbávat své povinnostibe negligent of one's duties

prohibitive: prohibitivní cloprohibitive duty

resume: znovu se ujmout svých povinnostíresume one's duties

suspend: postavit koho dočasně mimo službususpend sb from duty

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

active duty: v aktivní službě vojáci ap.on active duty