Hlavní obsah

respect [rɪˈspekt]

Vyskytuje se v

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

ohled: s ohledem na cowith respect/regard to sth

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

ohled: v tomto ohleduin this respect

respekt: budit respektcommand respect

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

stránka: po všech stránkáchin all respects

úcta: při vší úctěwith all due respect

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

chovat: chovat v úctě kohohave respect for sb

vážnost: chovat koho ve vážnostihave respect for sb