Hlavní obsah

respect [rɪˈspekt]

Vyskytuje se v

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

dodržovat: abide by the law, respect the lawdodržovat zákon

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

ohled: with respect/regard to sths ohledem na co

respekt: command respectbudit respekt

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

stránka: in all respectspo všech stránkách

úcta: with all due respectpři vší úctě

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

chovat: have respect for sbchovat v úctě koho

vážnost: have respect for sbchovat koho ve vážnosti

respect: with respectpři vší úctě, promiňte, ale zdvořilé vyjádření nesouhlasu