Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (okolnosti) at(hned jak) on(činnosti) when doing sth(během) during sth, in the process of sth(v případě) in case of sthpři práciat work, when workinghned při doručeníon deliverypři cestě zpěton the way backpři příležitosti čehoat/on the occasion of sthpři nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) bestpři nástupu na palubu (letadla)when boarding (the plane)při tom během tohoin the process, at that, zast. thereat
  2. (hned vedle) at, near, close to sthpři ruceat hand, handy, near to hand
  3. (vyj. trvání)udržovat koho při životěkeep sb alivebýt při vědomíbe conscious
  4. kom (po boku) by sb

Vyskytuje se v

četba: při četbě čehowhen reading sth

čin: přistihnout koho při činucatch sb in the act

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

mlaskání: mlaskání (při jídle)noisy eating

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nevolnost: nevolnost při cestovánímotion sickness, v autě carsickness

odlet: při odletuat departure

opuštění: při opuštění čehowhen leaving sth, on departure from sth

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

pře: práv. soudní přelawsuit, legal dispute

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

návrat: při návratuna cestě zpět on the way back

oběd: při oběděat lunch(time)

odchod: při odchoduwhen leaving, at departure

ohluchnout: Při výbuchu ohluchl.The explosion left him deaf.

pobřeží: při/na pobřežíat/on the coast

porod: při poroduin childbirth

pouhý: Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.The mere thought of it made me shiver.